Helseprisen 2019: Stem på din favoritt

Juryen har talt og her kan du se hvilke tre prosjekter som er blant finalistene til Helseprisen 2019. Nå kan din stemme avgjøre.

DAM Redaksjonen • 11 Nov. 2019

25. november er det siste frist for å stemme på Helseprisen 2019. Her er de tre finalistene: Flerkulturell doula til sårbare kvinner (øverst), Bønder og psykisk helse (t.v.) og Ekspedisjon 2019 (Veien ut).

Helseprisen er Stiftelsen Dams utmerkelse som årlig deles ut til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon. På Frivillighetens dag, 5. desember 2019, deles prisen ut for fjerde gang.

Helseprisen 2019

  • Helseprisen er Stiftelsen Dams utmerkelse som årlig deles ut til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
  • Prisen deles ut 5. desember 2019 på Frivillighetens dag.
  • Det er organisasjonene som nominerer prosjekter.
  • En jury velger ut tre finalister.
  • Publikum avgjør hvilket prosjekt som vinner prisen, gjennom en avstemming.

Publikum avgjør

Nytt av året er at publikum avgjør hvilket prosjekt som vinner. Det skjer ved at man kan stemme på sin favoritt av i alt tre finalister, som en fagjury har valgt ut.

Juryen har i år bestått av følgende personer:

  • Ingrid Stenstadvold Ross, styreleder i Stiftelsen Dam (juryleder)
  • Geir Jørgen Bekkevold, stortingspresentant for KrF og leder av helse- og omsorgskomiteen
  • Wasim Zahid, overlege ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus, også kjent som Twitterlegen
  • Nada Hadzic-Andelic, professor II ved avdeling for sykepleiervitenskap ved Universitetet i Oslo
  • Kristi Herje Haga, prosjektkoordinator MS-forbundet

Selve prisen består av et diplom og en pengepremie på 50.000 kroner, som går til organisasjonen bak prosjektet.

Slik stemmer du

Fram til 25. november vil det være mulig for publikum å stemme på sitt favorittprosjekt. Det prosjektet som har fått flest stemmer når fristen utløper vinner Helseprisen 2019.

Merk at det er kun mulig å stemme en gang per enhet, så her gjelder det å mobilisere kollegaer, frivillige, venner og familie, dersom du ønsker at ditt favorittprosjekt skal vinne.

Finalistene

Under kan du lese mer om de tre finalistene som du kan stemme på:

Flerkulturell doula til sårbare kvinner

Organisasjon: Norske Kvinners Sanitetsforening

For minoritetskvinner med lite erfaring med norsk helsevesen kan svangerskapet være en krevende periode. Språklige, kulturelle og økonomiske barrierer, samt manglende kunnskap om helsesystemet, kan hindre tilgang til viktige helsetjenester og være kilde til engstelse. Flerkulturell doula er en kurset hjelper som bistår sårbare minoritetskvinner gjennom svangerskapet. Doulaen har selv etnisk minoritetsbakgrunn, er innvandret til Norge og har født barn her. Personen kjenner derfor utfordringene den gravide står overfor godt, og kan være en tillitsperson og samtalepartner, i tillegg til å bistå med faglig kunnskap om svangerskapsomsorgen i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS), Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen i Oslo, Kvinneklinikken ved OUS og Tolkesentralen ved OUS.

Dette er et nyskapende prosjekt som når en sårbar gruppe som ellers ikke gjør mye ut av seg. Resultatene er gode, med stor nytteverdi for de som har benyttet seg av tilbudet. I tillegg er dette et eksempel på godt samarbeid.

Juryens uttalelse

Bønder og psykisk helse

Organisasjon: Mental Helse Ungdom

Norsk landbruk har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Det er blitt færre bønder og det stilles nye krav til drift og investeringer. For unge mennesker som står overfor valget om å ta over familiens gård eller gjøre noe annet, kan valget være vanskelig. Følelser av plikt og ansvar overfor familien, men også spørsmålet om det er verd å satse som bonde, kan tynge.

Prosjektet Bønder og psykisk helse handler om å utvikle og gjennomføre enkle tiltak som kan forebygge psykiske plager og fremme god psykisk helse blant unge bønder, slik at de velger yrket og blir værende. Prosjektet er et samarbeid med Mental helse ungdom, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Nortura, TINE SA, Institutt for rural og regional forskning, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Bonde -og Småbrukarlag.

Bønder og psykisk helse er en problematikk som har gått under radaren til nå. Det er en gruppe som man sjelden tenker trenger hjelp til å takle psykiske utfordringer. I bunnen ligger et spennende samarbeid med næringen og organisasjoner som representerer norske bønder.

Juryens uttalelse

Ekspedisjon 2019

Organisasjon: Veien ut

For de fleste rusmisbrukere er veien ut av rusen tung og vanskelig. Tanken med Ekspedisjon 2019 er å bruke fysisk aktivitet og naturen til å ta steget bort fra rusen og tilbake til et godt og verdig liv hvor de igjen kan bidra på lik linje med andre mennesker. Deltakerne drar på en tre måneders fysisk krevende ekspedisjon. Underveis jobber de med rusproblemene sammen med erfarne terapeuter. Ekspedisjonen følges opp med åtte måneders ettervern. Det er en utradisjonell behandlingsmetode hvor fokus er å behandle best mulig og ikke flest mulig.

Juryen sier:

Dette er en annerledes måte å drive rusbehandling som fortjener oppmerksomhet. Det engasjerer, er basert på frivillighet og vil forhåpentligvis skaper mer oppmerksomhet rundt behandling av rusavhengige.

Juryens uttalelse