Disse prosjektene får støtte gjennom Ekspress høst 2019

255 prosjekter får innvilget støtte.

DAM Redaksjonen • 15 Nov. 2019

Ekspress høst 2019

  • Ekspress er Stiftelsen Dams minste søknadsordning.
  • Totalt fordeles 12 millioner kroner hvert år gjennom ordningen.
  • Ordningen er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner.
  • Ekspress har to søknadsrunder hvert år, Ekspress vår og Ekspress høst.
  • Denne runden ble drøyt seks millioner kroner fordel til 255 prosjekter, som utgjør en innvilgelsesprosent på 43,3.
  • 29 organisasjoner får støtte i denne runden.

Totalt fordeles over seks millioner kroner til de 255 innvilgede prosjektene. Ekspress er Stiftelsen Dams minste ordning, der det maksimalt er mulig å søke om 30.000 kroner per prosjekt.

– Selv om dette er små prosjekter vet vi at det har stor betydning for mange mennesker rundt om i landet. Ekspress bidrar til høy aktivitet i mange lokallag, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Stor variasjon

Ordningen, som er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner, skal stimulere til aktivitet og frivillighet i organisasjonenes lokallag. En målsetning som ser ut til å lykkes.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

– Det er også gøy å se at organisasjoner som tidligere ikke har fått stor uttelling gjennom Ekspress, nå har fått flere prosjekter innvilget, som for eksempel Psoriasis- og eksemforbundet, sier Lillehagen.

Det er stor variasjon i type prosjekter som får støtte, men – som tidligere – utgjør kategorien «aktiviteter» over halvparten av prosjektene. Blant aktivitetene er en rekke ulike treningsprosjekter tilpasset ulike diagnosegrupper.

Høyere innvilgelsesprosent

Sammenliknet med de to foregående søknadsrundene har antallet søknader gått ned. Det betyr at innvilgelsesprosenten denne gangen er høyere enn tidligere. Over 43 prosent av søknadene har nå fått innvilget støtte.

Det totale antallet søknader var 589, mot 909 i forrige runde og 666 i fjor høst.

For å se flere analyser og statistikker av Stiftelsen Dams søknadsrunder kan du sjekke denne siden.