3,3 millioner kroner til «korona-prosjekter»

19 prosjekter får støtte i den første tildelingen gjennom Stiftelsen Dams «korona-program».

DAM Redaksjonen • 3 apr. 2020

– Vi er veldig glad for å kunne tildele disse midlene nå før påske. Vi vet at behovet i helseorganisasjonene er enormt i denne perioden, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Store utfordringer i organisasjonene

Stiftelsen Dam lyste ut Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien 23. mars, og søknadsskjemaene ble åpnet to dager senere. Siden det har pågangen vært enorm, og allerede er rundt hundre søknader sendt inn.

Hans Christian Lillehagen

– For veldig mange av organisasjonene er situasjonen vi nå er i en dobbel byrde. Mange mistet inntektene over natten, samtidig som helseutfordringene og behovet for tiltak er økende. Derfor bestemte vi oss raskt for at vi må bidra med det vi kan, sier Lillehagen.

Blant prosjektene som får støtte i denne runden er blant annet tiltak rettet mot rusavhengige gjennom Foreningen for human narkotikapolitikk og proLar, styrking av tilbudet til Spillavhengighet Norge og en rekke andre tilbud rettet mot sårbare grupper.

– Det er et stort spenn i organisasjoner og type prosjekter som får støtte. Felles for alle prosjektene er at de vil favne grupper som har stort behov for bistand i denne utfordrende tiden, sier Lillehagen.

Kan fortsatt søke

Han roser organisasjonene for å vise kreativitet og stort engasjement i den krevende situasjonen.

– I den vanskelige situasjonen vi er i, har organisasjonene kastet seg rundt og sendt inn søknader for å bidra til bedre liv for sine medlemmer. Det vil bety mye for mange, og organisasjonenes innsats er også med på å avlaste en sterkt presset helsetjeneste, sier Lillehagen.

Dagens tildeling er den første av flere. Ekstraprogrammet har løpende søknadsfrist, og det vil fortsatt være mulig å sende inn søknader i ukene som kommer. Kravet er at alle prosjekter må settes i gang før 31. mai og avsluttes innen 31. desember. Målet er at det skal være minst én tildeling hver uke i tiden framover. Totalt er det satt av 20 millioner kroner til programmet.

Kort behandlingstid

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

  • Stiftelsen Dam har utlyst et ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien med en ramme på 20 millioner kroner.
  • Programmet har løpende søknadsfrist og -tildeling.
  • Alle prosjekter må startes innen 31. mai og avsluttes innen 31. desember 2020.
  • Første tildeling gjennom programmet skjer 3. april 2020.
  • 19 prosjekter på tilsammen 3,3 millioner kroner får støtte gjennom den første tildelingen.
  • Her kan du se hele listen over tildelte prosjekter

Alle søknader skal få svar innen ti dager etter at søknaden er levert. I denne første runden har fagutvalget jobbet på spreng, og snittiden det har tatt å få svar er på 5,9 dager.

– Jeg vil benytte sjansen til å rose både fagutvalget, styret og sekretariatet, som har gått inn i dette med en ambisjon om å bidra. At vi i dag kan fordele 3,3 millioner kroner til 19 ulike prosjekter betyr mye, sier Lillehagen.

Oppstart av prosjekter

Alle prosjekter som har blitt vurdert så langt får svar fredag 3. april, enten med beskjed om innvilgelse eller avslag. For prosjekter som er innvilget må det signeres en avtale, samt fylles inn en enkel startrapport i SurveyMonkey Apply.

Dersom disse oppgavene er utført så vil prosjektmidlene blir utbetalt tirsdag 7. april.

Neste tildeling er planlagt til onsdag 8. april klokken 13.

Les også: