Disse prosjektene får støtte gjennom Ekspress vår 2020

250 nye prosjekter innvilges.

DAM Redaksjonen • 15 May. 2020

– Vi vet at Ekspress-prosjektene er et kjærkomment bidrag til aktivitet i lokallagene rundt om i Norge. Det behovet har ikke blitt noe mindre den siste tiden, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Imponerende kreativitet

Fredag 15. mai får 250 prosjekter innvilget støtte gjennom Ekspress vår 2020. Programmet skal stimulere til aktivitet og frivillighet i medlemsorganisasjonenes lokallag.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.
Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Det er imponerende hva organisasjonene får til med de relativt små midlene som deles ut gjennom Ekspress-programmet. Her er det høy kreativitet for å sørge for gode tiltak for medlemmene, sier Lillehagen.

Annerledes tildeling etter korona

Søknadsfristen var 15. mars – bare tre dager etter at Norge stengte ned. Det betyr at de fleste søknadene ble skrevet i en tid der de fleste av oss så for oss en helt annen vår enn det som har blitt realiteten.

Ekspress vår 2020

  • Ekspress er Stiftelsen Dams minste søknadsordning.
  • Totalt fordeles 12 millioner kroner hvert år gjennom ordningen.
  • Ordningen er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner.
  • Ekspress har to søknadsrunder hvert år, Ekspress vår og Ekspress høst.
  • Denne runden ble drøyt 5.957.000 kroner fordelt til 250 prosjekter. Det utgjør en innvilgelsesprosent på 30.

– Siden søknadsfristen har situasjonen for de fleste av oss blitt veldig annerledes, og det gjelder nok særlig mange av de frivillige, likepersonene og medlemmene ute i de mange lokallagene. Vi vet at mange av dem må gjøre store tilpasninger i livene sine også i tiden som kommer, sier Lillehagen, og fortsetter:

– Vi har full forståelse for at det da kan bli krevende å gjennomføre prosjektene som nå har fått støtte, og vi vil selvsagt strekke oss langt for å bidra til tilpasninge av aktivitet eller utsettelser, slik at pengene møter de behovene som finnes, sier han.

Hvis det er behov for endringer, tilpasninger av aktivitet eller utsettelser av gjennomføring så må prosjektleder ta kontakt med Stiftelsen Dam, slik at vi kan finne en løsning. Send henvendelsen til post@dam.no.