72 millioner kroner til nye forskningsprosjekter

30 nye prosjekter får støtte gjennom helt ny søknadsprosess.

DAM Redaksjonen • 15 okt. 2020
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen gratulerer alle som får forskningsmidler i dagens tildeling, og understreker at han er godt fornøyd med resultatene av den helt nye søknadsprosessen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Det er mange gode prosjekter som får støtte i dag, og jeg er trygg på at tildelingen er grundig fundert med mange flere vurderinger per søknad enn tidligere, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

SE HELE FORSKNINGSTILDELINGEN HER

Høyere kvalitet på vurderingen

I 2020 har Stiftelsen Dam gjort store endringer i forskningsprogrammet, som ser ut til å gitt ønsket effekt. De to største endringene er at alle søkere i Forskning 2020 måtte gjennom en prekvalifiseringsrunde. Det vil si at søkerne sender svært forenklede skissesøknader, som de får svar på under to måneder senere.

Totalt kom det inn 366 skissesøknader – et rekordhøyt antall søknader. Av disse ble 98 søkere invitert videre til å sende inn utvidet søknad. Også nytt i 2020 er at alle disse søknadene blir vurdert av fem ulike fagutvalgsmedlemmer, mot to tidligere. Dette har vært en svært viktig del av stiftelsens kvalitetssikringsarbeid.

– Endringene vi har gjort er både for å spare søkeren for arbeid, men også for å sikre at prosjektene får flere og grundige vurderinger, sier Lillehagen.

De utvidede søknadene som ble sendt inn holdt svært høy kvalitet, og skillet mellom de som blir innvilget og de som avslås er ofte veldig liten. Mange støtteverdige prosjekter nådde ikke opp denne gangen.

Sparer tid

Alle som sendte inn søknad gjennom programmet Forskning 2020 har svart på en spørreundersøkelse før de sender inn søknaden. Her blir det blant annet spurt om tilfredshet og tidsbruk.

Kort oppsummert viser svarene at søkerne gjennomgående er svært tilfredse med søknadsprosessen. Omtrent 90 prosent svarer at de er godt fornøyd med søknadsprosessen.

Et sentralt argument for innføringen av prekvalifiseringsfasen, var antakelsen om at det kom til å spare søker for tid. Dette har vist seg å stemme. Den gjennomsnittlige søker i Forskning 2019 brukte 40,5 dagsverk, mens den gjennomsnittlige søker i Forskning 2020 har brukt 23,0 dagsverk.

– Stiftelsen Dam jobber kunnskapsbasert, og endringene vi har gjort er godt fundert i oppdatert forskning. Da er det ekstra godt å se at søkerne er fornøyde, og at de antakelsene vi hadde viser seg å stemme, sier Lillehagen.

Gleder seg til å følge prosjektene

Totalt er det altså 30 nye forskningsprosjekter som innvilges 15. oktober. Stiftelsen Dam er opptatt av å formidle både resultater og prosessen underveis, og vil derfor invitere alle forskerne som har fått støtte til å dele informasjon både om prosjektene og resultatene.

– Jeg er veldig stolt av at vi bidrar til at disse prosjektene blir en realitet, og jeg gleder meg til å følge dem videre, sier Lillehagen.

Forskning 2020

  • Stiftelsen Dam deler 15. oktober ut 72 millioner kroner til 30 nye forskningsprosjekter.
  • Totalt kom det inn 366 søknader fra 71 organisasjoner.
  • Søknadsrunden er delt i to, der søkerne i første runde sender en svært forenklet skissesøknad.
  • Etter en faglig vurdering ble 98 av disse invitert til å sende inn en utvidet søknad.
  • Søknadene ble vurdert av fem ulike fagutvalgsmedlemmer.