Ekspress høst: 196 prosjekter får støtte

Trimgrupper, inkluderende julefeiring og en hel haug av nye aktiviteter får prosjektstøtte.

DAM Redaksjonen • 15 nov. 2020

Nesten fem millioner kroner deles ut til 196 nye prosjekter over hele landet. Det er fasiten når Ekspress høst 2020-tildelingen nå offentliggjøres.

– Det er veldig gøy å se hvor mange organisasjoner som har tilpasset seg en ny virkelighet – også i våre ordinære programmer – og nå tilbyr aktiviteter for sine medlemmer gjennom blant annet utetrening i trygge sosiale rammer, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Her kan du se alle prosjektene som får støtte gjennom Ekspress høst 2020.

Imponert over frivilligheten

Søndag 15. november er det tid for årets siste Ekspress-tildeling. Dette er en ordning som er åpen for stiftelsens medlemsorganisasjoner, og som skal stimulere til lokal aktivitet og frivillighet.

– Ekspress har alltid vært et populært program, men i den spesielle tiden vi er inne i har programmet en særlig viktig funksjon. Mange mennesker opplever nå ensomhet og isolasjon, og jeg er veldig imponert over frivillighetens evne til å fange opp disse, sier Lillehagen.

Betyr mye for mange

Blant prosjektene som får støtte er blant annet en rekke utendørsaktiviteter, sosialt samvær for eldre og trening for mennesker med kroniske lidelser eller funksjonsnedsettelser.

– Det betyr at mange mennesker nå får tilbud om både aktivitet og sosiale møteplasser, som er viktig for å ivareta den fysiske og psykiske helsen. Det er vi glad for å bidra til, sier Lillehagen.

Gode muligheter for støtte

Neste Ekspress-tildeling kommer 15. mars 2021, og utlysningen for dette programmet er allerede publisert.

I tillegg har stiftelsen to ekstraordinære programmer med løpende søknadsfrist denne høsten og vinteren. Det gjelder Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet, som begge retter seg inn mot tiltak i forbindelse med den pågående koronapandemien.

Alle organisasjoner som har søkerrett host Stiftelsen Dam kan søke gjennom disse to programmene.

Ekspress høst 2020