Signerte ny millionkontrakt for helsefrivilligheten

Nye 75 millioner kroner skal fordeles gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten i 2021.

DAM Redaksjonen • 26 Jan. 2021

Tirsdag 26. januar signerte helse- og omsorgsminister Bent Høie og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen en kontrakt om fordeling av nye 75 millioner kroner. Av hensyn til smittevernreglene ble møtet gjennomført digitalt.

– Med sin kunnskap og kompetanse har Stiftelsen Dam gjort en fantastisk jobb, og bidratt til å støtte nesten 70 organisasjoner og mer enn 170 prosjekter i 2020. Jeg er veldig glad for at stiftelsen kan fortsette dette viktige arbeidet også i 2021, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tirsdag signerte Høie og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, kontrakten der Stiftelsen Dam får i oppdrag å forvalte nye 75 millioner kroner til prosjekter i  helsefrivilligheten.

Etterlengtet aktivitet

Det var i juni 2020 at stiftelsen først fikk i oppdrag å forvalte Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet har vært svært populært, og har bidratt til at veldig mange organisasjoner har kunnet skape ny aktivitet for sine medlemmer – på tross av strenge smitteverntiltak.

Så langt har 69 ulike organisasjoner fått støtte til 188 prosjekter.

– Stimuleringsprogrammet har utløst nytenking i helsefrivilligheten og bidrar til etterlengtet aktivitet i organisasjonene, sier Lillehagen, og legger til:

– Programmet er målrettet og responderer raskt på oppståtte behov i hele landet. Det er gledelig at regjeringen ønsket å videreføre dette viktige arbeidet i 2021. Vi er klare for å ta fatt på oppgaven.

Kunne bidra på kort varsel

Stiftelsen Dam har de siste årene jobbet målrettet med å kvalitetssikre arbeidet med å fordele prosjektmidler. Dette arbeidet har gjort at stiftelsen var godt rustet til å bidra på kort varsel da pandemien rammet landet i mars.

– Basert på det omfattende kvalitetssikring arbeidet vi har gjort, klarte vi å bygge dette programmet på rekordtid. Det har gått over all forventning og vi har lært mye som nå danner grunnlaget for viktige endringer i de ordinære programmene våre, sier programsjef Jan-Ole Hesselberg.