Disse prosjektene får støtte gjennom Utvikling

18,9 millioner kroner til ti nye prosjekter.

DAM Redaksjonen • 15 Feb. 2021

Fjell

– Det har vært stor oppslutning om Utvikling-programmet, og det er et høyt faglig innhold på søknadene, så her har vi tydeligvis truffet et behov, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Ti nye prosjekter får til sammen 18.862.000 kroner i støtte gjennom denne tildelingen (se liste nederst i saken).

Blant prosjektene som får støtte er blant annet et prosjekt som skal se på bruken av kunstig intelligens for å gjenkjenne hjerneslag (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) og og et prosjekt i regi av Lungekreftforeningen, der målet er å utvikle et beslutningsverktøy for lege-pasient-samtalen når man skal diskutere og bli enige om lungekreftbehandling.

– Dette er veldig spennende prosjekter, som kan ha stor betydning for utviklingen av helsetjenesten, sier Lillehagen.

Gode samarbeid

De ti prosjektene som får støtte i dag er resultatet fra andre runde i pilotprogrammet Utvikling. I forrige runde fikk tolv prosjekter støtte. Lillehagen er godt fornøyd med de to søknadsrundene, og tror prosjektene bidrar til viktig kunnskapsbygging i organisasjonene.

– Vi anser de 22 prosjektene som har fått eller får finansiering gjennom dette programmet som svært gode. Vi håper også at programmet har stimulert til samarbeid mellom organisasjoner og fagmiljøer som kan videreføres, sier han, og legger til:

– Fagutvalgets og vår oppfatning er at søknadene har holdt et høyt faglig nivå, og at faggruppene og institusjonene som er involvert i søknadene er sterke. Vårt inntrykk er at samarbeidet mellom søkerorganisasjon og eksterne fagmiljøer har vært sterkt.

Det var mange sterke søknader som ikke ble innvilget, som følge av de økonomiske rammene i programmet. Men allerede nå er det mulig å sende inn nye FOU-søknader, gjennom programmet Helse vår 2021. Der er søknadsfristen 15. mars.

Håper flere vil søke

Hensikten med programmet Utvikling har vært å bidra til mer kunnskap, utvikling av nye metoder og implementering av kunnskapsbaserte tiltak i organisasjonene. Lillehagen er godt fornøyd med måten organisasjonene har omfavnet programmet på, og er glad for at mange organisasjoner har benyttet sjansen til å søke.

– Vi opplever at programmet har truffet et behov, og selv om pilotprogrammet nå avvikles i sin nåværende form er vi opptatt av at det skal tilrettelegges for at det kan søkes om, og innvilges støtte til, slike prosjekter også i tiden fremover, sier han.

Disse prosjektene får støtte:

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Diabetesforbundet Barn og Diabetes: Kan normalt blodsukker gi forlenget insulinproduksjon? Torild Skrivarhaug 2021: kr 1 005 000, 2022: kr 995 000 31.08.2021
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Høyere utdanning for utviklingshemmede Anna Chalachanova 2021: kr 985 000, 2022: kr 1 015 000 14.08.2021
LHL Umiddelbar gjenkjennelse av hjerneslag ved hjelp av kunstig intelligens Gisle Finstad Halvorsen 2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000 01.03.2021
Prematurforeningen Utvikling av test for å måle stress og smerte hos premature barn Svetlana N. Zykova 2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000 01.03.2021
Lungekreftforeningen Beslutningsstøtte lungekreftpasienter Margrethe Aase Schaufel 2021: kr 990 000, 2022: kr 1 010 000 28.02.2021
Brystkreftforeningen Brystkreftbehandling og senskader Marianne Klemp 2021: kr 410 000, 2022: kr 590 000 28.02.2021
Diabetesforbundet Intermitterende bruk av kontinuerlig glukosemåling ved diabetes type 2 Eirik Søfteland 2021: kr 930 000, 2022: kr 932 000 28.02.2021
ALS Norge MotOrtose Saeid Hosseini 2021: kr 998 000, 2022: kr 1 002 000 28.02.2021
Hørselshemmedes Landsforbund Talespråklig habiliteringspakke med digital oppfølging Marte Myhrum 2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000 28.02.2021
Rådet for Muskelskjeletthelse Helse i Hardanger Øystein Theodor Ødegaard-Olsen 2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000 28.02.2021