Disse prosjektene får støtte gjennom Utvikling

18,9 millioner kroner til ti nye prosjekter.

DAM Redaksjonen • 15 feb. 2021
Fjell

– Det har vært stor oppslutning om Utvikling-programmet, og det er et høyt faglig innhold på søknadene, så her har vi tydeligvis truffet et behov, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Ti nye prosjekter får til sammen 18.862.000 kroner i støtte gjennom denne tildelingen (se liste nederst i saken).

Blant prosjektene som får støtte er blant annet et prosjekt som skal se på bruken av kunstig intelligens for å gjenkjenne hjerneslag (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) og og et prosjekt i regi av Lungekreftforeningen, der målet er å utvikle et beslutningsverktøy for lege-pasient-samtalen når man skal diskutere og bli enige om lungekreftbehandling.

– Dette er veldig spennende prosjekter, som kan ha stor betydning for utviklingen av helsetjenesten, sier Lillehagen.

Gode samarbeid

De ti prosjektene som får støtte i dag er resultatet fra andre runde i pilotprogrammet Utvikling. I forrige runde fikk tolv prosjekter støtte. Lillehagen er godt fornøyd med de to søknadsrundene, og tror prosjektene bidrar til viktig kunnskapsbygging i organisasjonene.

– Vi anser de 22 prosjektene som har fått eller får finansiering gjennom dette programmet som svært gode. Vi håper også at programmet har stimulert til samarbeid mellom organisasjoner og fagmiljøer som kan videreføres, sier han, og legger til:

– Fagutvalgets og vår oppfatning er at søknadene har holdt et høyt faglig nivå, og at faggruppene og institusjonene som er involvert i søknadene er sterke. Vårt inntrykk er at samarbeidet mellom søkerorganisasjon og eksterne fagmiljøer har vært sterkt.

Det var mange sterke søknader som ikke ble innvilget, som følge av de økonomiske rammene i programmet. Men allerede nå er det mulig å sende inn nye FOU-søknader, gjennom programmet Helse vår 2021. Der er søknadsfristen 15. mars.

Håper flere vil søke

Hensikten med programmet Utvikling har vært å bidra til mer kunnskap, utvikling av nye metoder og implementering av kunnskapsbaserte tiltak i organisasjonene. Lillehagen er godt fornøyd med måten organisasjonene har omfavnet programmet på, og er glad for at mange organisasjoner har benyttet sjansen til å søke.

– Vi opplever at programmet har truffet et behov, og selv om pilotprogrammet nå avvikles i sin nåværende form er vi opptatt av at det skal tilrettelegges for at det kan søkes om, og innvilges støtte til, slike prosjekter også i tiden fremover, sier han.

Disse prosjektene får støtte:

OrganisasjonProsjektProsjektlederSum
ALS NorgeMotOrtoseSaeid Hosseini2.000.000
BrystkreftforeningenBrystkreftbehandling og senskaderMarianne Klemp1.000.000
DiabetesforbundetIntermitterende bruk av kontinuerlig gluksoemåling ved diabetes typ 2Eirik Søfteland1.862.000
DiabetesforbundetBarn og Diabetes: Kan normalt blodsukker gi forlenget insulinproduksjonTorild Skrivarhaug2.000.000
HLF Hørselshemmedes LandsforbundTalespråklig habiliteringspakke med digital oppfølgingMarte Myhrum2.000.000
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesykeUmiddelbar gjenkjennelse av hjerneslag ved hjelp av kunstig intelligensGisle Halvorsen2.000.000
LungekrefforeningenBeslutningsstøtte lungekreftpasienterMargrethe Schaufel2.000.000
Norsk Forbund for UtviklingshemmedeHøyere utdanning for utviklingshemmedeInger Marie Lid2.000.000
PrematurforeningenUtvikling av test for å måle stress og smerte hos premature barnSvetlana Zykova2.000.000
Rådet for MuskelskjeletthelseHelse i HardangerJan Sture Skouen2.000.000