345 millioner kroner til helsefrivilligheten

Norsk Tippings overskudd gir rekordutbetaling.

DAM Redaksjonen • 20 apr. 2021
Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er godt fornøyd med at Stiftelsen Dam kan dele ut en rekordstor sum i 2021. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Dette er helt fantastisk, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Tirsdag 20. april avholder Norsk Tipping sitt årsmøtet, og der ble det klart at Stiftelsen Dam får 345 millioner kroner til fordeling til helsefrivilligheten. Det er nesten 40 millioner kroner mer enn de to foregående årene. Tildelingen ble avgjort av Kongen i statsråd 7. mai.

Tippenøkkelen

  • Norsk Tippings overskudd fordeles etter den så kalte Tippenøkkelen.
  • Først går 7 prosent av spilleinnsatsen til Grasrotandelen.
  • Deretter fordeles premiene.
  • Stiftelsen Dam får så 6,4 prosent av overskuddet, som igjen fordeles til helse- og rehabiliteringsprosjekter.
  • Det øvrige overskuddet fordeles med 64 prosent til idrett, 18 prosent til kultur og 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

Betyr mye

Etter et svært krevende år er Lillehagen glad for at det blir mer penger til de hardt prøvede helseorganisasjonene.

– Det er liten tvil om at helseorganisasjonene representerer mange av dem som har blitt aller hardest rammet av pandemien og restriksjonene. Da betyr det mye at de nå får ekstra midler, sier han.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja påpeker at midlene som Stiftelsen Dam deler ut har vært svært viktige i pandemien.

– Tildelinga til Stiftelsen Dam er særleg viktig i den situasjonen vi er i no når store deler at samfunnet er stengt ned. Midlane er med på å sikre at frivillige helseorganisasjonar kan gjennomføre tiltak for utsette barn og unge og skape aktivitet for eldre og einsame, sier Raja i en pressemelding 7. mai.

Stiftelsen Dam forvalter 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Både i 2019 og 2020 utgjorde dette omlag 306 millioner kroner. I 2020 ble fordelingen lik som året før på grunn av en ekstraordinær avsetting som følge av usikkerheten rundt koronasituasjonen.

Dermed blir summen for 2021 ekstra høy.

Lanserer nytt ansvarlighetsverktøy

Som en av Norsk Tippings overskuddsmottakere er Stiftelsen Dam opptatt av å jobbe for en ansvarlig spillpolitikk. Derfor er det gledelig at Norsk Tipping ikke bare kan dele et rekordstort overskudd, men også nyheten om at de har iverksatt helt nye ansvarlighetstiltak, kalt Spillepuls.

Verktøyet sørger for automatisert, men tilpasset digital dialog med kunder som øker risikoen i sitt spillemønster. Nyheten ble også presentert på Norsk Tippings årsmøte tirsdag.

– Befolkningsundersøkelsen fra 2020 dokumenterte at vi må gjøre enda mer for å forebygge spilleproblemer i Norge. Det må gjøres en innsats på flere områder for å få til det, men vi tror Spillepuls vil være et viktig bidrag til å bevisstgjøre og hjelpe spillere som er i ferd med å havne i risikosonen, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping i en pressemelding.