7. mai siste frist for søknader til Stimuleringsprogrammet

Nær 135 millioner kroner er delt ut i programmet.

DAM Redaksjonen • 21 apr. 2021
Stimuleringsprogrammet har bidratt til å støtte en rekke tiltak som har gjort livet bedre for sårbare grupper under pandemien. Her er eksempler fra digitalisering av likepersonsarbeid, en-til-en-møteplasser og kulturaktiviteter for mennesker med psykisk utviklingshemming. Nå er midlene snart brukt opp.

25. juni 2020 åpnet Stiftelsen Dam for søknader til Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten. Siden den gang har potten blitt økt og om lag 280 prosjekter har fått støtte.

Nå er 90 prosent av rammen brukt opp, og dermed settes det en siste frist for innsending av søknader. Den blir 7. mai.

Hans Christian Lillehagen

– Stimuleringsprogrammet har vært et veldig viktig bidrag til helsefrivilligheten i en krevende tid, og vi er glad for at Stortinget så verdien i dette, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

  • Samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.
  • Skal stimulere til tiltak som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltakene.
  • Åpnet 25. juni 2020.
  • Rammen var opprinnelig på 75 millioner kroner, men ble økt med ytterligere 75 millioner kroner fra 2021.
  • Om lag 280 prosjekter har fått støtte.
  • Siste søknadsfrist settes til 7. mai 2021 klokken 23.59.

Viktige tiltak for sårbare grupper

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam, og kom i gang etter et forlik i Stortinget i juni i fjor, der det ble besluttet å bevilge 75 millioner kroner til programmet.

Hensikten er å støtte tidsavgrensende prosjekter som skal stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner. Prosjektene skal bidra til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltakene.

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget ytterligere 75 millioner kroner til programmet.

– Det er imponerende å se hvor mange flotte tiltak som har kommet i gang som følge av disse midlene. Det har vært sårt tiltrengte midler til helseorganisasjonene som representerer noen av de aller mest sårbare menneskene i forbindelse med pandemien, sier Lillehagen.

Se eksempler på prosjekter som har fått støtte:

Ingen nye vurderinger før søknadsfristen

Noe av suksessen til programmet har vært at det har hatt løpende søknadsfrist. Det betyr at det går fjorten dager fra en søknad er levert til den er ferdig behandlet.

Som det står i utlysningsteksten vil det bli satt en endelig søknadsfrist når det gjenstår cirka 90 prosent av rammen. Det skjedde tirsdag 20. april, og dermed blir endelig søknadsfrist 7. mai.

Alle søknader som kommer inn denne siste perioden vil bli behandlet samlet, og det vil derfor ikke bli gjort noen nye tildelinger før etter denne datoen.