Webinar: Helseberedskap i frivilligheten

Frivilligheten har vært en betydelig bidragsyter gjennom pandemien. Men er vi klare for neste krise?

DAM Redaksjonen • 25 apr. 2021
Til seminaret kommer Ragnhild Aalstad (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) (over f.v.), Daniel Arnesen (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor), Grete Herlofson (Norske Kvinners Sanitetsforening), Camilla Fensbekk (Røde Kors), Ingrid Stenstadvold Ross (Kreftforeningen/Stiftelsen Dam), Geir Jørgen Bekkevold (V), Ingvild Kjerkol (Ap) og Sveinung Stensland (H).

«… frivilligheten har spilt en viktig rolle for mange under pandemien – både gjennom bistand i beredskapsarbeidet, kommunikasjon til ulike grupper og i å opprettholde aktivitet og sosial støtte til mennesker.»

Det skriver Koronakommisjonen i sin evaluering av Norges beredskap i perioden etter 12. mars 2020.

Les også: Bent Høie åpner seminar om helseberedskap i frivilligheten

Har bistått landet i krisen

Pandemien har vist at helsefrivilligheten besitter en betydelig kapasitet og evne til å hjelpe når samfunnet blir satt på prøve. Det ble samtidig klart at ingen var tilstrekkelig forberedt på en krise av dette omfanget. Det er tema når Stiftelsen Dam inviterer til digitalt seminar 5. mai 2021.

– Helt siden pandemien stengte landet har vi i Stiftelsen Dam fulgt helseorganisasjonene tett. Det er imponerende hvordan de raskt snudde seg rundt for å hjelpe sine medlemmer og dem som hadde det vanskelig, og hvordan de har bistått landet gjennom krisen, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Bedre samarbeid for bedre beredskap

På seminaret 5. mai utfordres både organisasjonene, forskere, byråkratiet og politikere (se program nederst i saken) på hvordan frivillighetens beredskap bedre ivaretas og videreutvikles.

– Helseorganisasjonene har spilt en avgjørende rolle i Norges pandemihåndtering, selv om en stor del av reaksjonen måtte improviseres. Skal vi lykkes med å forbedre Norges beredskap framover – enten for møte med en ny pandemi eller en annen krise som kan ramme landet – så finnes det et betydelig forbedringspotensiale for samarbeid mellom frivilligheten og myndighetene, sier Lillehagen, og fortsetter:

– Vi mener det bør være en selvfølge at frivilligheten inkluderes når det legges planer for krisehåndtering. Dette må gjøres systematisk og på et overordnet nivå, der man blant annet kartlegger kompetanse og infrastruktur, slik at organisasjonene settes i stand til å raskt kunne bidra når krisen rammer, sier Lillehagen.

Se seminaret direkte her onsdag 5. mai klokken 08-09.15, eller når du vil etterpå:

Program

08.00 Åpning ved helseminister Bent Høie
08.05 Frivillighetens plass i myndighetenes planer ved Ragnhild Aalstad, seksjonsjef Samordning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
08.15 – Frivillighetens beredskap – i krise og «fredstid», samtale
mellom Ingrid Stenstadvold Ross og Daniel Arnesen, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
08.30 Hvilken rolle skal helsefrivilligheten i norsk beredskap?
Panelsamtale. I panelet:
• Sveinung Stensland (H)
• Ingvild Kjerkol (A)
• Geir Jørgen Bekkevold (KrF)
08.45 – «Slik ser vi det» – helsefrivillighetens blikk på 2020 og beredskap.
Innlegg fra:
• Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening
• Camilla Fensbekk, enhetsleder i enhet samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors

Seminaret ser du på Stiftelsen Dams youtube-kanal, onsdag 5. mai klokken 08.

Relevante saker: