Søk støtte til prosjekter for eldre nå

Både Stiftelsen Dam og Helsedirektoratet har søknadsordninger åpne.

DAM Redaksjonen • 3 mai. 2021
Mange eldre har blitt hardt rammet av smitteverntiltakene. Derfor har både Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam egne programmer som retter seg inn mot denne målgruppen. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Allerede i juli i fjor inngikk Stiftelsen Dam et samarbeid med Helsedirektoratet som sørget for 50 millioner kroner til et eget program for sårbare eldre, kalt Aktivitetsprogrammet. Programmet har allerede bidratt til at flere hundre prosjekter har fått støtte.

I 2021 ble programmet styrket med ytterligere 40 millioner kroner, og det er fortsatt gode muligheter til å søke om prosjektmidler gjennom dette programmet. Programmet har løpende søknadsbehandling, og det forventes at det vil være mulig å sende inn søknader en god stund til.

I tillegg har Helsedirektoratet tre egne ordninger for frivillige organisasjoner, som retter seg inn mot eldre. Her er det også gode muligheter om å søke om støtte om du er rask:

  • Ordningen Støtte og avlastning for pårørende handler om å ta vare på sine nærmeste i hjemmet ved hjelp av innovative og fleksible former for avlastning. Søknadsfrist 7. mai 2021.
  • Ordningen Spisevenner skal bidra til gode mat- og måltidsopplevelser for eldre. Søknadsfrist 7. mai 2021.