– Gledelig og etterlengtet lovforslag

Regjeringen tar viktige grep for ansvarlig spill i forslaget til ny lov om pengespill.

DAM Redaksjonen • 18 Jun. 2021

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er fornøyd med forslaget til ny pengespillov. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Fredag 18. juni la regjeringen frem forslag til ny lov om pengespill. I forslaget til ny lov videreføres enerettsmodellen, samtidig som det tas omfattende grep for å styrke og videreutvikle lovverk, forvaltning og håndhevelse. Lovforslaget understreker at forebygging av spillproblemer og de negative følgene av spill er regelverkets viktigste formål.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er glad for at Stortinget nå har fått en ny pengespillov til behandling, og roser regjeringen for handlingskraft i arbeidet for ansvarlig spill.

– Dette er en omfattende tekst som vi selvsagt må se nærmere på, men førsteinntrykket er veldig godt. Vi hadde store forventninger, og det som kom nå er et gledelig og etterlengtet lovforslag.

– Har fått nok av selskaper som ikke respekterer norsk lov

En viktig nyhet er at Lotteritilsynet vil få sterkt utvidete fullmakter til å slå ned på aktører som forsøker å omgå norsk lov. Det blir også mulig å straffe aktører som medvirker til markedsføring av spillselskaper som ikke har tillatelse i Norge, eksempelvis norske kjendiser som stiller opp i reklamefilmer for utenlandske spillselskap. Kulturminister Abid Raja kommenterte saken i en pressemelding tidligere i dag.

– Vi er lei av utenlandske pengespillselskaper som ikke respekterer norsk lov, og som ikke opererer med ordentlige ansvarlighetstiltak. Derfor gir den nye loven Lotteritilsynet nye verktøy for å oppdage, reagere mot og sanksjonere brudd på loven. Dette omfatter blant annet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, sier Raja.

Forslaget til lov inneholder også omfattende begrensninger på markedsføring, forbud mot spill på kreditt, samt obligatoriske ansvarlighetstiltak for alle aktører som tilbyr pengespill.

Forslaget må ses i sammenheng med endringene i Kringkastingsloven, som ble vedtatt i fjor og kom i effekt ved årsskiftet. Endringene gir Medietilsynet mulighet til å pålegge norske distributører av TV og nett å hindre reklame fra spillselskaper som ikke har tillatelse i Norge.

Sammen med Kringkastingsliven vil den nye loven om pengespill bidra til å vesentlig redusere reklametrykket mot publikum, noe både forskere og organisasjoner for spillavhengige har etterlyst.

Gjennomslag for arbeidet mot spillavhengighet

Et viktig gjennomslag for Stiftelsen Dam og andre aktører som engasjerer seg mot de negative følgende av pengespill, er forslaget om at minst 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping skal gå til tiltak mot spillavhengighet. I 2020 ville det ha betydd en økning fra 15 millioner til 30 millioner.

Om forslaget blir vedtatt vil det bli betydelig mer penger til forskning, utvikling og forbedring av behandlingstilbud, og støtte til organisasjoner for spillavhengige og deres pårørende. Bruken av midlene bestemmes i handlingsplanen mot spillavhengighet.

Hans Christian Lillehagen mener økningen i antall spillavhengige i Norge de siste årene, krever aktive tiltak.  

– Jeg er glad for at kulturministeren er så tydelig på at reklametrykket skal ned og at det skal slås ned på spillselskap som driver ulovlig i Norge. Men god spillpolitikk er ikke bare regulering og regelverk, det krevet også aktive tiltak for å hjelpe de som sliter med spill eller er i faresonen for å utvikle problemer. Derfor er det svært positivt at det blir mer ressurser til tiltak mot spillavhengighet. Det er noe vi og flere andre har etterlyst, sier han.