Stortinget vedtok styrking av «koronaprogrammer»

Ytterligere 25 millioner kroner skal deles ut av Stiftelsen Dam.

DAM Redaksjonen • 21 jun. 2021
Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet styrkes i revidert nasjonalbudsjett for 2021. Illustrasjon: Stiftelsen Dam

– Dette kommer godt med for helsefrivilligheten, som har en stor jobb foran seg når de skal bidra til å gjenåpningen av landet, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Kjærkomne midler

Korona-programmer

Fredag 18. juni vedtok Stortinget revidert nasjonalbudsjett, der det er lagt inn henholdsvis 15 og 10 millioner kroner til Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet.

– De to programmene har allerede bidratt til at over 500 prosjekter har blitt realisert. Det betyr at veldig mange mennesker har fått kjærkomne tiltak og aktiviteter som har gjort pandemien litt lettere å håndtere. Vi er glad for at vi fortsatt kan bidra til dette, sier Lillehagen.

Mulig å søke i sommer

Aktivitetsprogrammet er fortsatt aktivt, og det er mulig å sende inn søknader nå. Her er det også penger igjen fra bevilgningen i Statsbudsjettet for 2021, og det vil være mulig å søke midler gjennom sommeren 2021. Det vil da være løpende søknadsbehandling, med behandlingstiden kan ta noe lenger tid som følge av ferieavvikling.

Stimuleringsprogrammet gjenåpner i månedsskiftet juni/juli, og også der vil det være mulig å sende inn søknader gjennom sommeren. Imidlertid vil det bli én søknadsfrist (15. september) og én tildeling (15. oktober).

Mer informasjon kommer i utlysningstekstene og brukerveiledningene om kort tid.

Relevante linker: