Nå kan du søke gjennom Stimuleringsprogrammet

Søknadsfrist blir 15. september.

DAM Redaksjonen • 25 jun. 2021
Det er allerede delt ut 150 millioner kroner gjennom Stimuleringsprogrammet. Nå er utlysningen igjen åpen, og det er mulig å søke nye prosjektmidler. Illustrasjon: Stiftelsen Dam

15 millioner kroner ligger i potten når Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten nå gjenåpnes. Pengene kommer etter at Stortinget vedtok revidert nasjonalbudsjett fredag 18. juni.

Stimuleringsprogrammet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam, og skal stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak.

Programmet ble startet i juni 2020, og fikk nye midler i statsbudsjettet for 2021. Totalt har 318 prosjekter fått støtte så langt. Midlene ble brukt opp i mai 2021, men programmet fikk bevilget nye 15 millioner i revidert nasjonalbudsjett 2021 og gjenåpnet 25. juni.

Når programmet nå gjenåpner blir det med én søknadsfrist som er satt til 15. september 2021. Svar på søknaden gis 15. oktober klokken 13.

Relevante sider: