Stabil utvikling i spillreguleringen

Forslaget til ny lov om pengespill viderefører hovedlinjene i norsk spillregulering, forteller advokatfullmektig Malin Rapp Færder.

DAM Redaksjonen • 16 aug. 2021
Malin Rapp Færder har fordypet seg i forslaget til ny pengespillov. Hun mener den er en tydelig viderføring av innstrammingene norske myndigheter har gjennomført de senere årene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Etter flere års forarbeid la regjeringen før sommeren frem forslag til ny lov om pengespill. Den nye loven forener tre eksisterende lover på spillfeltet, og er ment å effektivisere og strømlinjeforme norsk spillregulering.

Under Arendalsuka inviterer Stiftelsen Dam til seminar om den nye loven, og hva den vil bety i praksis. Vi tok en prat med advokatfullmektig Malin Rapp Færder ved Bing Hodneland advokatselskap, som er en av innlederne på seminaret.

Hva er hovedinntrykket ditt av lovforslaget?

– Forslaget fortsetter innstrammingene i lovverket som har vært de senere årene. Først innstrammingene i betalingsformidlingsforbudet i 2020, så endringene i kringkastingsloven i år som gjør det vanskeligere å reklamere for utenlandske pengespill. Det nye lovforslaget er enda tydeligere på at markedsføring for pengespill uten tillatelse ikke er lov og at det skal slås hardere ned på.

– På mange måter fortsetter politikken i samme spor som før. En del ting gjøres for å følge utviklingen, og hvordan de utenlandske aktørene har innrettet seg. Sånn sett er ikke lovforslaget nødvendigvis så mye strengere enn dagens regelverk, men det kommer nye verktøy for å holde tritt med utviklingen.

Loven har vært gjennom en lang prosess. Er det noen viktige endringer underveis du har lagt merke til?

– Det er enda mer fokus på ansvarlighetstiltak som de lovlige aktørene må følge. Videre har det blitt færre muligheter for utenlandske aktører til å reklamere. Det kan påvirke hvor mye Norsk Tipping kan markedsføre sine spill, da dette bare kan gjøres i den grad det er nødvendig for å styre spillere mot ansvarlige pengespill.

Hva tror du får mest oppmerksomhet i det nye lovforslaget?

– Noe nytt i forslaget er at medvirkning kan ilegges overtredelsesgebyr og straff. Det vil kunne påvirke kjendiser og andre som reklamerer for spillselskaper som ikke har tillatelse, altså selskapenes ambassadører. Det tror jeg vil få mye oppmerksomhet.

Færder mener det er flere ting som vil vekke oppmerksomhet i det nye lovforslaget, blant annet at kjendiser kan forbys å medvirke i reklame for ulovlige spillselskaper. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Jeg tror også overtredelsesgebyret i seg selv vil kunne vekke oppmerksomhet, ettersom det gir Lotteritilsynet mulighet til å legge mer press på ulike aktører om å etterleve regelverket.

– Det legges opp til at myndighetene kan reagere mot personer og selskaper som lager reklame for spillselskaper uten tillatelse i Norge. Kan det, sammen med endringene i kringkastingsloven, være med på å hindre noe av den uønskede spillreklamen på norske plattformer?

– Jeg tror selskapene vil fortsette å finne måter å reklamere på, men når endringene allerede påvirker ulike kanaler til å ikke sende reklame for utenlandske spillselskap har det utvilsomt en innvirkning på hvor mange de når ut til via de tradisjonelle plattformene.

– Regjeringen sier jo selv at endringene i kringkastingsloven har fungert, at det er aktører som har trukket seg ut av markedet og at det er blitt mindre reklame på TV.

– Stiftelsen Dam er en av flere aktører som i høringen ønsket at lootbookser, lotterilignende elementer i dataspill, skal innlemmes i den nye loven. Departementet konkluderte imot. Er det en riktig avgjørelse?

– Regjeringen mener at det ikke kan defineres som pengespill og derfor ikke bør gå under pengespillovgivningen, men er åpen for å regulere det mer innenfor et annet lovområde. Av hensyn til at loven skal være tydelig og enkel å forstå synes jeg det er en bra tilnærming.

– Norske myndigheter har mange ganger blitt utfordret i rettssystemet av aktører som mener norsk pengespillov ikke er forenlig med EØS-reglene. Vil dette fortsette med den nye loven?

– Jeg tror ikke vi har sett det siste søksmålet. Det kommer an på mange faktorer, slik som hva spillselskapene fokuserer på og hvilke markeder de vil prioritere. Det kan bli slik at noen aktører gir opp, mens andre fortsetter som før og tar opp kampen på nytt.

– Er det noe du forventet å finne i lovforslaget som er utelatt?

– En ting som mangler fra første lovutkast, er bestemmelsen om mulighet for pålegg om DNS-varsling. Istedenfor blir det ny høring om DNS-blokkering, som er et mer inngripende tiltak. Det blir spennende å se hva som kommer av innspill i den høringen.

– Helt til slutt, vil den nye loven styrke norsk spillregulering?

– Jeg tror tydeliggjøringene omkring markedsføring, medvirkning og overtredelsesgebyr kan ha en effekt. Jeg er spent på å se hvilke reaksjoner som kommer, og regner med vil vil høre mer fra ulike selskaper – både om endringene i kringkastingsloven og den nye pengespilloven – og utenlandske spillselskapers lokale kjendisambassadører som kan få utfordringer med å fortsette å reklamere for disse.