15. oktober siste frist for Aktivitetsprogrammet

Nesten hundre millioner er delt ut i programmet.

DAM Redaksjonen • 24 sep. 2021
Over 330 prosjekter har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet – det har bidratt til en bedre hverdag for de eldste gjennom pandemien.

Aktivitets-programmet

  • Samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.
  • Skal bidra til økt livskvalitet og aktivitet for eldre som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene.
  • Åpnet 31. august 2020.
  • Rammen var opprinnelig på 50 millioner kroner, men ble økt med ytterligere 40 millioner kroner fra 2021, og deretter ti millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2021.
  • Om lag 330 prosjekter har fått støtte.
  • Siste søknadsfrist settes til 15. oktober 2021 klokken 23.59.
  • Siste tildeling blir 15. november 2021 klokken 13.

Aktivitetsprogrammet har hatt løpende søknadsbehandling. Det betyr at det går fjorten dager fra en søknad er levert til den er ferdig behandlet.

Men – som det står i utlysningsteksten – blir det satt en endelig søknadsfrist når det gjenstår cirka 90 prosent av rammen. Den grenser er nå nådd, og endelig søknadsfrist blir dermed 15. oktober klokken 23.59.

Alle søknader som kommer inn fra og med nå og fram til den datoen vil bli behandlet samlet. Det betyr at den neste – og siste – tildelingen i programmet skjer 15. november klokken 13.

Glede og livskvalitet

31. august 2020 åpnet Stiftelsen Dam for søknader til Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre – også kalt Aktivitetsprogrammet. Siden den gang har potten blitt økt to ganger og nå har over 330 prosjekter fått støtte.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Aktivitetsprogrammet har bidratt til å spre glede og økt livskvalitet til eldre i godt over ett år. Det er imponerende å se hvor kreative organisasjonene har vært for å få til dette i en utfordrende tid, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

– Rørende

Aktivitetsprogrammet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam. I første omgang hadde programmet en ramme på 50 millioner kroner, som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett i 2020.

Hensikten med programmet er å støtte tidsavgrensene prosjekter som skal bidra til økt livskvalitet blant eldre som er er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene.

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget ytterligere 40 millioner kroner til programmet, og igjen ti millioner kroner i revidert budsjett sommeren 2021.

– De eldste blant oss har vært hardt rammet av smitteverntiltakene helt siden starten av pandemien, og mange har levd isolert og i ensomhet. Derfor har vi vært veldig glad for at disse midlene har satt frivillige i stand til å bidra, sier Lillehagen, og legger til:

– Det er rørende å se bildene vi får tilsendt av organisasjonene, der smilende eldre har deltatt på alt fra julekonserter utenfor vinduet sitt til tilrettelagte båtturer, bussturer, sosiale samlinger og andre aktiviteter. Det er vi stolte av å ha bidratt til.

Har du fått prosjektstøtte? Send oss bilder eller video, da vel!

Se eksempler på prosjekter som har fått støtte: