– Registrering av studier er avgjørende for å raskere bygge kunnskap

22. oktober inviterer Stiftelsen Dam til forskningsseminar.

DAM Redaksjonen • 5 okt. 2021
Årets forskningsseminar følger opp rapporten med samme navn, som ble gitt ut i juni 2021. Foto: Adobe stock

Se seminaret live her!

«Åpenhet i forskning: Hvorfor vet vi ikke hva det forskes på?» er tittelen på Stiftelsen Dams forskningsseminar, som arrangeres fredag 22. oktober 2021.

Temaet er registrering og rapportering av kliniske studier og på talerlista står blant annet Till Bruckner fra TranspariMED, representanter fra Norges Forskningsråd, Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg blir det en paneldebatt.

Meld deg på seminaret her (gratis, men obligatorisk for fysisk oppmøte)!

Mål om å forenkle arbeidet

Bakgrunnen for valg av tema er rapporten Clinical Trial Transparency in Norway, som Stiftelsen Dam ga ut sammen med TranspariMED i juni i år, som viser at Norge er på Europa-bunnen i å registrere legemiddelstudier. Et problem som i ytterste konsekvens kan føre til at liv går tapt.

Manglende registrering strider også mot internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg til å følge.

På seminaret 22. oktober løfter stiftelsen problematikken til å handle om alle kliniske studier – ikke bare legemiddelstudier – og målet er å diskutere gode løsninger.

Ida Svege

– I dette seminaret ønsker vi å sette fokus på hva som må til for at forskere, forskningsinstitusjoner og legemiddelverket kan oppfylle sine rapporteringsforpliktelser, og hvordan gode rutiner og infrastruktur kan forenkle arbeidet, sier leder for programutvikling i Stiftelsen Dam, Ida Svege.

Avgjørende å få oversikt

Hun understreker at mye allerede har skjedd etter at rapporten ble publisert.

– Heldigvis ser vi at det er enighet om viktigheten av at resultater fra klinisk forskning rapporteres, og mange institusjoner synes allerede å være i gang med å rydde opp og etablere nye rapporteringsrutiner etter at vi tok opp problemstillingen i vår rapport i juni.

Den  overordnede målsetningen med seminaret er å sørge for at vi får oversikt over de kliniske studiene som settes i gang og hva som skjer med dem.

Jan-Ole Hesselberg

– Det er avgjørende for raskere å bygge kunnskap om effektive behandlinger og potensielt farlige bivirkninger, sier programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg, som skal lede seminaret.

Fysisk og digitalt

Seminaret arrangeres på Youngs sentralt i Oslo, og for første gang på lenge blir det med fysisk oppmøte! Av hensyn til servering og plass ber vi om at de som ønsker å se seminaret i lokalet melder seg på. Det gjør du ved å fylle ut dette skjemaet.

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp er det mulig å følge seminaret digitalt på vår Youtube-kanal. Der vil det også bli liggende i opptak etter at seminaret er avsluttet.

Åpenhet i forskning: Hvorfor vet vi ikke hva det forskes på?

Tid: Fredag 22. oktober klokken 08.30-10.00
Sted: Youngs, Youngstorget 3, 0181 Oslo (kart)
Meld deg på her (obligatorisk for fysisk oppmøte)
Stream: Stiftelsen Dams Youtube-kanal
Facebook: Åpenhet i forskning: Hvorfor vet vi ikke hva det forskes på?

Ordstyrer: Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam

Innledere:

  • Till Bruckner, founder, TranspariMED
  • Marianne van der Wel, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Kjetil Bruberg, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
  • Frode Hovland Søreide og Henrietta Blankson, seniorrådgiver og spesialrådgiver, helseforskning og helseinnovasjon, Norges Forskningsråd
  • Ingvild Aaløkken, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
  • Knut Hagen, professor og medisinskfaglig rådgiver, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge