– Stor bredde og mye nytenking

37 prosjekter får støtte gjennom Forskning 2021.

DAM Redaksjonen • 15 Oct. 2021

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
Generalsekretær i Stiftelsen Dam er imponert over de 37 prosjektene som får støtte, og sier det vil bidra til viktig ny kunnskap på mange områder. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

90 millioner kroner blir fordelt til 24 ulike organisasjoners forskningsprosjekter.

Forskningsprosjektene som får støtte skal blant annet se på langtidseffekter av koronasykdom blant unge, livskvalitet for mennesker i heroinassistert behandling, bruk av smartrobot i sykehjem og psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming.

Se hele listen over tildelte prosjekter nederst i saken

Imponert

Forskning 2021

  • 302 skissesøknader ble sendt inn.
  • Av disse ble 98 invitert til å sende full søknad, totalt ble 94 sendt inn i andre runde.
  • 37 prosjekter fra 24 organisasjoner ble innvilget (se hele listen nederst i saken).
  • Totalt tildeles 89.153.000 kroner.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er imponert over listen.

– Det er en stor bredde og mye nytenking i disse prosjektene. Veldig mange av disse prosjektene griper direkte inn i menneskers liv og livskvalitet, som igjen kan ha stor betydning for hvordan vi innretter helse- og omsorgstjenestene i framtiden. Det er jeg stolt av, sier han.

Prosjektene har oppstart i løpet av første halvår i 2022, og Lillehagen sier han gleder seg til å følge prosjektene framover. – Jeg vil benytte sjansen til å gratulere alle som får støtte, og så håper jeg at jeg får muligheten til å besøke mange av dem underveis i forskningsløpet. Det er et mål for oss å være tett på prosjektene underveis, sier han.

Flere vurderinger – mindre tid brukt

Søknadsprosessen i Stiftelsen Dams forskningsprogram er delt i to. I første runde sender søker inn en skissesøknad, som blir vurdert av fagutvalget. Deretter inviteres cirka hundre prosjekter videre til å sende inn en full søknad. Disse blir igjen vurdert før det avgjøres hvilke prosjekter som får støtte.

– Denne måten å organisere søknadsprosessen på var ny i fjor. Hensikten var primært å øke kvaliteten på søknadsbehandlingen. Hvert prosjekt blir nå vurdert av fem ulike fagutvalgsmedlemmer, i tillegg til at hver søknad blir vurdert av et eget brukerutvalg. Samtidig forteller undersøkelsene vi gjør at tidsbruken går mye ned for søkerne. Da blir det vinn-vinn, sier Lillehagen.

Håper søknadsprosessen oppleves meningsfull

Han understreker at stiftelsen har lagt mye ressurser i å kvalitetssikre søknadsprosessene. Det skal også oppleves som nyttig å jobbe med søknaden, også for dem som ikke får innvilget støtte.

– Vi vet at det er tidkrevende å søke om forskningsmidler, og derfor er det viktig for oss at det skal oppleves som meningsfylt også for de som ikke får penger, sier Lillehagen, og legger til:

– Prosjektene som ble invitert med videre til å sende utvidet søknad har alle blitt fått høy score av fagutvalget, og vi håper mange av dem som får avslag i dag benytter det arbeidet de har lagt ned med søknadene til å enten søke på nytt hos oss eller andre steder.

Her ser du hele listen over tildelte prosjekter:

OrganisasjonProsjektnavnForskerSum
Cerebral Parese-foreningenTidlig prediksjon av cerebral parese: Et foreldreperspektivKristin Bjørnstad Åberg2.343.000
EpilepsiforbundetEpliepsikirurgisk behandling av barn i NorgeFridny Heimisdottir2.343.000
Foreningen for human narkotikapolitikkLivskvalitet i heroinassistert behandlingThomas Clausen2.343.000
Funksjonshemmedes FellesorganisasjonRehabilitering og arbeidsdeltakelse2.343.000
HjernerådetKan «trent» blod hjelpe pasientene – og løse Alzheimergåten?Aleksi Matias Huuha2.343.000
Hodepine NorgeNye behandlinger mot spenningstype hodepineKristina Devik2.343.000
Landsforeningen for hjerte- og lungesykeHjerte-karsykdom og seksualfunksjonVibeke Salvesen2.343.000
Landsforeningen for fordøyelsessykdommerKosthold ved inflammatorisk tarmsykdom2.343.000
Landsforeningen for fordøyelsessykdommerKostens rolle i behandling av irritabel tarmsyndomEline Margrete Randulff Hillestad2.343.000
Landsforeningen uventet barnedødMenns helse og risiko for spontanabort og dødfødsler2.343.000
Mental HelseMedisinfri søvnbehandling i primærhelsetjenestenMaria Hrozanova2.766.000
Multippel Sklerose forbundet i NorgeVaksinerespons ved MSGro Owren Nygaard2.343.000
Nasjonalforeningen for folkehelsenØkt styrke og muskelmasse for færre fall hos de eldste eldreJonathan Berg2.766.000
Nasjonalforeningen for folkehelsenRoboCare – Implementering av en smartrobot i sykehjemLise Birgitte Austbø Holteng2.343.000
Nasjonalforeningen for folkehelsenRøykfri ved hjertesykdom: Samhandling og gratis legemiddelMaren Jontadatter Deildok2.343.000
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitéHelseeffekter av trening og ernæring hos rullestolbrukere2.343.000
Norsk Forbund for UtviklingshemmedePsykisk helse hos mennesker med utviklingshemming2.343.000
Norsk Forening for SlagrammedeHypnose i kognitiv rehabiliteringLine Sophie Eide2.343.000
Norsk Forening for Slagrammede«Locked-in» – hverdagsliv med største funksjonsnedsettelserHelle Walseth Nilsen2.343.000
Norsk RevmatikerforbundHappy Hands – en app for digital egenmestring av håndartroseKristine Aasness Fjeldstad2.343.000
Norske Kvinners SanitetsforeningTverrfaglig og familierettet forebygging av overvekt hos barnIngun Toftemo2.766.000
Norske Kvinners SanitetsforeningRisiko for og utbredelse av kjønnslemlestelse i NorgeMai Mahgoub Ziyada2.766.000
Norske Kvinners SanitetsforeningForebygging av arvelig kreft hos kvinnerHanne Kjensli Hyldebrandt2.343.000
Norske Kvinners SanitetsforeningKroniske bekkensmerter, tidligere overgrep og psykisk uhelseGunn Åshild Botnen2.343.000
Personskadeforbundet LTNVirtual reality og sosial funksjon etter hjerneskadeMartin Matre2.343.000
Personskadeforbundet LTNHjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskadeBjørn Ole Ingulfsvann Hagen2.766.000
Personskadeforbundet LTNTraumerehabilitering: Brukeres erfaringer og udekkede behovEmilie Isager Howe1.844.000
Personskadeforbundet LTNHodeskader: Rehabiliteringstjenester og brukertilfredshetCamilla Guren2.343.000
Personskadeforbundet LTNVirtual reality i kognitiv trening ved ervervet hjerneskadeTruls Sveløkken Johansen2.343.000
ProstatakreftforeningenLivskvalitet etter prostatakreft og utvikling av nettverktøy2.343.000
Recovery NorgeLangtidseffekter etter koronavirusinfeksjon hos ungdomVegard Bruun Bratholm Wyller2.343.000
Redd BarnaSamvær for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjemEirinn Hesvik Ljosnes2.343.000
Rådet for MuskelskjeletthelseBedre helse for personer med muskelskjelettsmerterAnna Marcuzzi2.766.000
Rådet for pyskisk helsePsykosepasienters vurdering av behandling og bedringRegina Sofia Skar-Fröding2.766.000
Rådet for pyskisk helseDigitalt journalinnsynHilde Kristin Flata2.343.000
Rådet for pyskisk helseRus og psykiske lidelser i somatisk rehabiliteringAnja Schanke Sundet2.343.000
Rådgivning om SpiseforstyrrelserBrukerinvolvering i ny forskningsagendaMarit Nilsen Albertsen2.343.000