Glad for at rapporten har hatt effekt

Bred enighet om at Norge må bli bedre på registrering av forskningsresultater.

DAM Redaksjonen • 22 okt. 2021
Stiftelsen Dam ga ut rapporten Clinical Trial Transparency in Norway i juni 2021. Resultatene var oppsiktsvekkende dårlig, men nå lover samtlige aktører bedring. Foto: Stiftelsen Dam

– Vi er glade for å se at det er bred enighet om at problemet må løses for å sikre etisk god forskning og unngå at forskningen blir bortkastet, sier programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg.

Jan-Ole Hesselberg.

Norge er «Europa-versting»

Fredag 22. oktober arrangerte Stiftelsen Dam seminaret «Åpenhet i forskning: Hvorfor vet vi ikke hva det forskes på?». Seminaret tok utgangspunkt i rapporten Clinical Trial Transparency in Norway, som stiftelsen ga ut i juni 2021.

Rapporten viser at Norge er i Europa-bunnen på registrering av resultater fra kliniske legemiddelstudier. Det er et brudd på internasjonale avtaler Norge har forpliktet seg til å følge.

Manglende registrering av resultater kan i ytterste konsekvens føre til at pasienter får feil behandling, med potensielt skadelige bivirkninger.

Varsler ny rapport

På seminaret fredag fikk publikum høre perspektiver fra TranspariMED, som har laget rapporten, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norges Forskningsråd, NTNU/St. Olavs hospital og Statens Legemiddelverk. Blant deltakerne var det bred enighet om at problemet med manglende resultatregistrering må løses.

Det er gode nyheter, mener Hesselberg, som tror på langt lystigere lesning i oppfølgingsrapporten, som er planlagt våren 2022.

– Vi håper nå at institusjonene og tilsynsmyndighetene tar tak og registrerer legemiddelstudiene som står uten registrerte resultater. Neste år gir vi ut en oppdatert rapport og da forventer vi at dette er gjort, slik tilfellet er i andre land som har gjort det samme. Vi kan ikke leve med at Norge er verst i klassen på dette området, sier han.

Se hele seminaret her: