Utlysningene for 2022 er klare

Forbered deg på å søke prosjektmidler allerede nå.

DAM Redaksjonen • 16 nov. 2021
Utlysningene for programmene Forskning, Helse og Ekspress er nå publisert.

Tirsdag 16. november offentliggjøres utlysningene for samtlige av Stiftelsen Dams ordinære programmet i 2022.

Du finner dem her:

Søk forskningsmidler nå

Søknadsskjemaene for programmene Helse og Ekspress åpner i januar, men allerede nå kan du søke midler gjennom programmet Forskning.

Dersom du skal søke prosjektmidler er det viktig å sette seg godt inn i utlysningsteksten, brukerveiledningen og veiledningstekstene i søknadsskjemaet.

Alle søknader til Stiftelsen Dam sendes inn gjennom en samarbeidsorganisasjon, og dersom du skal søke midler er det derfor viktig at du så tidlig som mulig tar kontakt med søkerorganisasjonen. Dette finner du mer informasjon om i de ulike utlysningene.

Mye nytt i Ekspress

Ekspress er Dams minste program, og dette er også eksklusivt for de 45 medlemsorganisasjonene. Dette er programmet der det kommer flest endringer fra nyåret 2022.

Den største endringen er at det vil bli løpende søknadsfrist. Det betyr at det fra søknadsskjemaene åpner 3. januar vil gå raskere fra en søknad er sendt inn til søker får svar.

Stiftelsen har prøvd ut løpende søknadsfrist på tre ulike koronarelaterte programmer de siste to årene, og det har gitt mersmak.

Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på løpende søknadsfrist, så nå gleder vi oss til å innføre det på Ekspress også. Det vil gjøre veien fra en god idé til innvilget støtte enda kortere, og vi tror også det vil bidra til en mindre arbeidsbelastning på søker og organisasjonene, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Kommer flere nyheter

Programmet Helse blir dermed det eneste av stiftelsens programmer som får to utlysninger i 2022. Den første utlysningen vil være relativt lik som de foregående, men fra høsten 2022 kommer det større endringer også i dette programmet.

Også i Forskning vil det komme endringer, men det skjer først i 2023.

– Vi jobber hele tiden med å kvalitetssikre og forbedre programmene våre, og vi tror at de endringene vi nå gjennomfører vil gjøre at søker opplever både programmene og søknadsprosessene som mer relevante, samtidig som søknadsbehandlingen blir enda bedre, sier Lillehagen.