#Vinduslykke vant Helseprisen 2021

«En god metode for å motvirke ensomhet, spre glede og gode stunder for veldig mange mennesker.»

DAM Redaksjonen • 5 Dec. 2021

Søndag kveld delte ordfører i Oslo, Marianne Borgen, ut Helseprisen 2021 til Norges Røde Kors og prosjektet #Vinduslykke. F.v. president i Norges Røde Kors Thor Inge Sveinsvoll, nestleder i Haugesund Røde Kors, Wenche Urdal og prosjektleder Frøydis Eggen. Foto: Frivillighet Norge/CF Salicath

Haugesund Røde Kors og prosjektet #Vinduslykke vant Helseprisen 2021. Det ble klart på et arrangement i forbindelse med Frivillighetens søndag 5. desember i Oslo rådhus. Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige utmerkelse til et prosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon. 

Helseprisen

  • Stiftelsen Dams årlige utmerkelse til et prosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
  • Organisasjonene kan selv nominere prosjekter, og en jury velger ut tre finalister.
  • Deretter avgjør en publikumsavstemming hvilket prosjekt som vinner.
  • #Vinduslykke i regi av Røde Kors er vinner av Helseprisen 2021.
  • Prisen består av et diplom og 50.000 kroner.

#Vinduslykke ble startet høsten 2020 som følge av at strenge smitteverntiltak satte en stopper for både besøk og arrangementer på sykehjem og institusjoner i Haugesund.

Vinduslykke betyr nettopp lykke bak et vindu. For med mange gode hjelpere på laget satte Haugesund Røde Kors i gang med å arrangere både konserter, kulturinnslag og til og med agilityshow utenfor vinduene på sykehjemmene i Haugesund. På andre siden av vinduet satt lykkelige beboere, som endelig fikk et lyspunkt i hverdagen.

Prosjektet spredde seg raskt i Norges Røde Kors, og i desember 2021 har snart 300 Vinduslykke-arrangementer blitt arrangert rundt om i landet. 

– Med relativt enkle midler har prosjektet utviklet en god metode for å motvirke ensomhet, for å bidra til å spre glede og gode stunder for veldig mange mennesker. Det er rett og slett imponerende hvor mye man har fått ut av denne ideen, sa ordfører i Oslo, Marianne Borgen, da hun delte ut prisen.

Se video om prosjektet her:

Juryens begrunnelse

Helseprisen 2021 går til et prosjekt som har bidratt til bedre livskvalitet for mange. Prosjektet er nyskapende og kreativt, og det har i aller høyeste grad fanget et behov i tiden vi lever i.

De siste to årene har mange av oss kjent på følelsen av ensomhet og isolasjon. Noen har i perioder mistet nettverket sitt og det sosiale livet. Andre har tilbragt mye tid alene.

Men når noen har det vanskelig, er det andre som finner gode løsninger. Vinneren av Helseprisen 2021 er i aller høyeste grad et løsningsorientert prosjekt, og det er ikke overraskende at det nettopp er i frivilligheten at vi finner de gode løsningene.

Med relativt enkle midler har prosjektet utviklet en god metode for å motvirke ensomhet, for å bidra til å spre glede og gode stunder for veldig mange mennesker. Prosjektet har gitt mening til uttrykket «å spre ringer i vann». Fra å være en enkelt persons gode idé i et lokallag har prosjektet utviklet seg til mange hundre små og store møteplasser rundt om i landet – i en tid der behovet for lyspunkter og samvær kanskje aldri har vært større.

Det er rett og slett imponerende hvor mye man har fått ut av denne ideen, og rundt om i landet har både unge og gamle hatt glede av musikk, dans – ja til og med agilityshow med hunder, på utsiden av vinduet på institusjonen der de bor.

For Haugesund Røde Kors var det aldri et alternativ at smitten skulle sette en stopper for kulturarrangementer på sykehjem og omsorgsboliger. De sørget isteden for at aktiviteten kunne skje på utsiden av boligene, med beboerne trygt plassert på andre siden av vinduet.

Det viser en omstillingsdyktig organisasjon, som kan inspirere mange til å gjøre hyggelige aktiviteter for mennesker som i perioder må leve isolert som følge av alvorlig sykdom.

Det er en stor glede å gratulere Norges Røde Kors og prosjektet Vinduslykke med Helseprisen 2021!