Nye 50 millioner kroner til Stimuleringsprogrammet

Skal behandles i Stortinget i januar.

DAM Redaksjonen • 21 des. 2021
Stimuleringsprogrammet har blant annet bidratt med å nå ut med informasjon til utsatte grupper, digitalisering av tilbud og aktiviteter som kan forhindre isolasjon og ensomhet. Nå kan programmet blir gjenåpnet.

– Dette er sårt tiltrengte midler for helsefrivilligheten, og vi er glad for at regjeringen nok en gang gir oss tillit til å fordele disse midlene, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Tirsdag 21. desember 2021 ble det klart at regjeringen legger fram en tiltakspakke på totalt 78 millioner kroner for barn, unge og sårbare grupper. Av disse er det foreslått at 50 millioner kroner skal gå til Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, gjennom Stiftelsen Dam.

Fredag 14. januar 2022 ble regjeringens forslag lagt fram i statsråd, som en del av en større tiltakspakke i forbindelse med pandemihåndteringen. Saken sendes nå videre til Stortinget for endelig behandling, og det er forventet at dette vil skje i løpet av januar.

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

  • Program i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med koronapandemien.
  • Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.
  • Skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • Totalt er 165 millioner kroner fordelt gjennom programmet.
  • Nå foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 50 millioner kroner gjennom Stimuleringsprogrammet.

– Formidabel innsats

Stiftelsen Dam har driftet dette Stimuleringsprogrammet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet siden sommeren 2020. Totalt er 165 millioner kroner fordelt gjennom programmet, som hadde sin siste tildeling i oktober 2021.

Med det nye forslaget kan programmet snart gjenåpne.

– Organisasjonene har gjort en formidabel innsats gjennom hele pandemien, både gjennom omsorgsberedskap og tiltak for å hindre isolasjon og ensomhet. Men det koster å omstille seg, og derfor er det veldig viktig at disse pengene nå kommer på plass, sier Lillehagen.

Kort behandlingstid

Totalt har 350 prosjekter fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet. Med nye 50 millioner kroner i potten kan en rekke nye tiltak få støtte. Programmet har løpende søknadsbehandling, som betyr at det går kort tid fra organisasjonene sender inn sine søknader til man får svar.

– Den korte behandlingstiden gjør at man kan komme raskt i gang med prosjektene, og det har vært avgjørende for at organisasjonene skal kunne bidra så godt som de gjør, sier Lillehagen.

Forslaget fra regjeringen skal behandles i Stortinget i januar. Dersom det blir vedtatt er Stiftelsen Dam klare til å åpne programmet på kort tid. Mer informasjon om faktisk oppstart av programmet publiseres på våre nettsider så raskt det er klart.