Slik fordelte Stiftelsen Dam midlene i 2021

Nærmere 500 millioner kroner til helsefrivillighetens prosjekter.

DAM Redaksjonen • 13 Jan. 2022

Stiftelsen Dam fordelte en rekordhøy sum til helsefrivilligheten i 2021. Mye av årsaken er ekstraordinære programmer i forbindelse med pandemien. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Aldri før har stiftelsen fordelt så mye penger som i 2021. Det skyldes både en økning i overskuddet fra Norsk Tipping, og at stiftelsen har driftet to programmer på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i forbindelse med pandemien.

Hans Christian Lillehagen

Totalt sett fordelte stiftelsen 454 millioner kroner til 1151 prosjekter i 2021.

– Det ble sendt inn veldig mange gode søknader fra organisasjonene i 2021. Det vitner om en helsefrivillighet som i praksis har brettet opp ermene og bidratt inn i pandemien, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Prosjektmidlene har gått til en rekke ulike helseområder, der mest gikk til tiltak innen somatisk helse. Like bak kommer tiltak til psykisk helse, tiltak for funksjonshemmede og bedre levekår.

Slik fordeles midlene på de ulike helseområdene (gjelder programmene Helse, Forskning og Utvikling). Illustrasjon: Stiftelsen Dam

Fakta

  • I 2021 fordelte Stiftelsen Dam midler gjennom seks ulike programmer. Av disse er to rettet inn mot koronapandemien.
  • 2966 søknader kom inn til Stiftelsen Dam i 2021.
  • 1151 søknader ble innvilget.
  • Totalt fordelte stiftelsen 454 millioner kroner i 2021. Det er nesten hundre millioner kroner mer enn i 2020, som var forrige rekordår.

Stiftelsen Dam forvalter en del av overskuddet fra Norsk Tipping (6,4 prosent), og med disse midlene fikk 83 ulike organisasjoner tildelt støtte til 742 nye prosjekter.

I sum fordelte stiftelsen 310 millioner kroner til helsefrivilligheten i 2021 fra overskuddet til Norsk Tipping.

Slik ble Stiftelsen Dams midler fordelt på de ulike ordinære programmene i 2021. Pilotprogrammet Utvikling hadde sin foreløpig siste tildeling dette året. Illustrasjon: Stiftelsen Dam

I tillegg kommer 69 millioner kroner som ble fordelt gjennom Aktivitetsprogrammet, som driftes på oppdrag fra Helsedirektoratet og 75 millioner kroner som ble fordelt gjennom Stimuleringsprogrammet. Dette driftes på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Over 75 millioner kroner ble fordelt gjennom Stimuleringsprogrammet i 2021. Illustrasjon: Stiftelsen Dam
Nesten 70 millioner kroner ble fordelt gjennom Aktivitetsprogrammet. Illustrasjon: Stiftelsen Dam
* I en tidligere versjon av denne saken var det oppgitt av det ble fordelt 99 millioner kroner gjennom Aktivitetsprogrammet i 2021. Det riktige tallet er 68,8 millioner kroner. 99 millioner kroner var for både 2020 og 2021.

Innovasjonskraft

De to sistnevnte programmene ble startet i 2020, som følge av pandemien, og skal begge gå til prosjekter som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene. Lillehagen er godt fornøyd med at stiftelsen har kunnet bidra til dette arbeidet.

– Vi lærte veldig mye i 2021, blant annet at løpende søknadsvurderinger bidro til raske svar til organisasjonene. Slik kunne mange omsette ideer til virkelighet i et imponerende tempo, sier Lillehagen, og legger til:

– Pandemien har tvunget oss til å tenke nytt. Vi ser fra prosjektsøknadene at det ligger en innovasjonskraft i helsefrivilligheten. Det må vi ta vare på også framover, sier han.

Styrket omdømme

Også for Stiftelsen Dam var 2021 et krevende, men innholdsrikt år.

– Omdømmet til stiftelsen er styrket gjennom pandemien, og jeg er glad for at myndighetene turte å ta sjansen på å dele ut midler gjennom stiftelsen. Det var modig og innovativt. I retur har de fått tilgang til systemer og nettverk som har bidratt til treffsikre stimuleringsmidler rettet inn mot frivilligheten, sier Lillehagen.

Nye 50 millioner til pandemitiltak

Like før jul ble det kjent at regjeringen foreslår å videreføre Stimuleringsprogrammet med 50 millioner kroner. Det tror Lillehagen vil være avgjørende for å sikre både god helse og livskvalitet for mange i tiden som kommer.

– Når samfunnet stenger ned er det mange som sliter, og slik har det vært i snart to år. Jeg tror vi vil måtte leve med senvirkninger fra pandemien i lang tid framover, og derfor er jeg glad for at Stiftelsen Dam skal fortsette å bistå helsefrivilligheten med å bøte på de negative konsekvensene, sier han.

Under kan du se en historisk oversikt over antall søknader Stiftelsen Dam har mottatt, og antall innvilgelser som har blitt gjort, både i sum og antall prosjekter.

Grafen viser antall søknader Stiftelsen Dam har mottatt per år siden 2014, fordelt på program. I 2014 hadde stiftelsen kun to programmer, Helse (som tidligere het Rehabilitering og Forebygging) og Forskning. Siden 2015 har også Ekspress vært en del av porteføljen. Fra 2020 hadde stiftelsen i tillegg tre programmer tilknyttet koronapandemien, samt pilotprogrammet Utvikling.
Grafikk: Stiftelsen Dam
Grafen viser innvilgelser per år i millioner kroner, fordelt på program. Summene er eksklusive administrasjonstillegget som organisasjonene får.
Grafikk: Stiftelsen Dam
Grafen viser antall innvilgede prosjekter, fordelt per år siden 2014.
Grafikk: Stiftelsen Dam