Stortinget: 70 millioner til helsefrivilligheten

Fra tirsdag 25. januar kan du søke prosjektmidler.

DAM Redaksjonen • 24 Jan. 2022

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen (t.v.) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol signerte mandag avtalen om reetablering av Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten. Foto: Anders Kjellevold/Stiftelsen Dam

– Vi er strålende fornøyde med jobben Stiftelsen Dam og helseorganisasjonene har gjort gjennom pandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Mandag 24. januar vedtok Stortinget å reetablere Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten med 50 millioner kroner i potten. Allerede tirsdag 25. januar klokken 09 blir det mulig å sende inn søknader igjen. 

Helse- og omsorgsdepartementet opprettet sommeren 2020 programmet i samarbeid med Stiftelsen Dam. Formålet med programmet har vært å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak for sårbare grupper.  

Stimulerings-programmet

  • Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.
  • Programmet administreres av Stiftelsen Dam på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • Programmet reetableres i januar 2022, og det vil fra tirsdag 25. januar igjen være mulig å søke om prosjektstøtte.
  • Se her for mer informasjon: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Skal motvirke ensomhet og passivitet

Programmet har i 2020 og 2021 hatt høy etterspørsel, utløst nytenkning og omstilling blant frivillige organisasjoner og bidratt til aktivitet og tiltak for mange sårbare grupper. Midlene ble ikke videreført i saldert budsjett for 2022 grunnet utviklingen i pandemien og gjenåpningen av samfunnet. 

Som følge av økt smitte og strengere restriksjoner foreslo Regjeringen like før jul å reetablere programmet med 50 millioner kroner i 2022.  

– Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser gjennom tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner, sier Kjerkol. 

Søknadsskjemaene åpner tirsdag

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er glad for at helsefrivillighetens behov blir lyttet til, og sier at stiftelsen er klare for å gjenåpne Stimuleringsprogrammet.  

– Stimuleringsprogrammet har vært et av de mest treffsikre tiltakene for frivilligheten i pandemien. Vi er glade for at regjeringen ser bidraget fra helsefrivilligheten og igjen velger å la midlene fordeles via Stiftelsen Dam, sier han.  

Fordi programmet har løpende søknadsbehandling, går det kort tid fra man sender en søknad til man får svar.  

– Prosjektene som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet har bidratt til å løse utfordringer for sårbare og utsatte grupper gjennom pandemien, både gjennom kompenserende tiltak og aktiv hjelp, men også som en viktig del av helseberedskapen i Norge, sier han.  

20 millioner til Aktivietetsprogrammet

Aktivitets-programmet

  • Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.
  • Programmet administreres av Stiftelsen Dam på vegne av Helsedirektoratet, og skal skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.
  • Programmet reetableres i januar 2022. Stiftelsen Dam kommer tilbake med konkret dato for gjenåpning.
  • Les mer om programmet her: Aktivitetsprogrammet

Stiftelsen Dam har i 2020 og 2021 også drevet et eget program på oppdrag for Helsedirektoratet, kalt Aktivitetsprogrammet. Dette retter seg inn mot sårbare eldre som blir særlig hardt rammet av smitteverntiltakene.  

Da komiteen behandlet regjeringens forslag til krisepakke i forrige uke, foreslo regjeringspartiene sammen med SV å også reetablere dette programmet med 20 millioner kroner.  

– Vi vet at mange eldre har vært særlig hardt rammet gjennom pandemien. For dem er frivilligheten en svært viktig bidragsyter til sosiale møteplasser og praktisk hjelp i hverdagen. Vi er derfor glade for at vi kan gjenåpne også dette programmet, sier Lillehagen. 

Da forslaget om å reetablere Aktivitetsprogrammet kom for kort tid siden vil det ta noe lenger tid før dette gjenåpner. Mer informasjon kommer på Stiftelsen Dams nettsider. 

Se alle prosjektene som har fått støtte i 2020 og 2021: