Nå kan du søke gjennom Aktivitetsprogrammet

Søknadsfristen er 23. mars.

DAM Redaksjonen • 17 Feb. 2022

376 prosjekter har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet i 2020 og 2021. Nå blir det igjen mulig å søke prosjektmidler.

Aktivitets-programmet

  • Et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.
  • Retter seg mot eldre som er særlig hardt rammet av pandemien og/eller smitteverntiltakene.
  • 20 millioner kroner i potten.
  • Søknadsfrist 23. mars 2022 klokken 23.59.
  • Tildeling 8. april 2022 klokken 13.

Aktivitetsprogrammet ble startet i 2020 som følge av et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam. Hensikten var å redusere de negative konsekvensene av pandemien for de eldste.  

Gjennom 2020 og 2021 ble det fordelt hundre millioner kroner gjennom programmet. Som følge av den nye nedstengningen i desember 2022 bevilget regjeringen ytterligere 20 millioner kroner til å gjenåpne programmet.

Bedre livskvalitet for eldre 

Hans Christian Lillehagen

17. februar 2022 klokken 10 blir det igjen mulig å søke om prosjektmidler gjennom Aktivitetsprogrammet. 

– Organisasjonene har gjort en viktig jobb med å sørge for bedre livskvalitet for mange eldre gjennom pandemien, og over 370 prosjekter har allerede fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet. Jeg er glad for at vi nå kan fortsette å bidra til enda mer aktivitet for eldre, sier generalsekretær, Hans Christian Lillehagen.  

Søknadsfrist 23. mars* 

Dersom du skal søke midler finner du all informasjon om Aktivitetsprogrammet her. Husk å lese gjennom utlysningsteksten og brukerveiledningen før du sender inn søknaden din. På siden finner du også en oversikt over «ofte stilte spørsmål», og du kan se eksempel på søknadsskjemaet

Søknadsfrist blir 23. mars klokken 23.59. Deretter skal fagutvalget behandle søknadene. Svar på søknaden kommer 8. april klokken 13.  

Tildelingen blir offentliggjort på Stiftelsen Dams nettsider. Du kan se prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet her.  

* Etter at denne saken ble publisert første gang er søknadsfristen endret fra 15. til 23. mars klokken 23.59. Tildelingsdatoen er endret fra 5. til 8. april 2022 klokken 13.

Se også: