En merkedag for ansvarlig spillpolitikk

Den nye loven om pengespill effektiviserer reguleringen og forsterker innsatsen mot spillavhengighet.

DAM Redaksjonen • 1 mar. 2022

Tirsdag 8. mars vedtar Stortinget ny lov om pengespill etter flere år med forberedelser og lovarbeider. Forslaget erstatter dagens tre pengespill-relaterte lover med én. Ansvaret for pengespill samles hos Kulturdepartementet og ansvaret for håndhevelse hos Lotteritilsynet. Samtidig får Lotteritilsynet nye verktøy til å reagere mot lovbrudd.

Endringen vil gi mer effektiv regulering, et lett forståelig regelverk, og gjøre det mulig å reagere raskt på overtramp.

Saken ble diskutert i Stortinget tirsdag 1. mars, slik at vedtaket tirsdag 8. mars forventes å bli en formalitet.

Med loven følger det behov for et stort antall forskrifter som fastsetter detaljer i reglene. Dette arbeidet vil ta tid, men det er grunn til å håpe på at det nye lovverket vil være effektivt fra nyttår.

Den nye loven endrer ikke tippenøkkelen eller inntektene til Stiftelsen Dam. Stiftelsen Dam har tidligere omtalt detaljene i forslaget.

En nødvendig oppdatering

Stiftelsen Dam er både overskuddsmottaker med ansvar for å fordele overskuddet fra Norsk Tipping som er øremerket helse og rehabilitering, og en helsestiftelse. Disse rollene forplikter stiftelsen til å jobbe for ansvarlig spill og bedre vern av spillavhengige.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, tror den nye loven vil gjøre det vanskeligere for utenlandske spillselskap som forsøker å kapre norske kunder.

– Vi har heldigvis strenge begrensninger på pengespill i Norge, men de relevante myndighetene har manglet verktøy til å effektivt håndheve regelverket. Det får de nå, sier han.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen
er fornøyd med den nye loven

Han viser til at pengespillmarkedet har endret seg mye de siste årene, og at en oppdatering er nødvendig for å beskytte enerettsmodellen.

– Den oppdaterte loven gir et kraftfullt og fleksibelt regelverk som svarer på dagens utfordringer. Med dette vedtaket styrker Stortinget enerettsmodellen og svekker de som forsøker å undergrave den, sier Lillehagen.

Han har lite sympati for spillindustriens klager.

– Det må være konsekvenser for de som med viten og vilje undergraver reglene som Stortinget har vedtatt, sier han.

Etterspør DNS-blokkering

NS-blokkering av nettsider for utenlandske spillselskap er et av virkemidlene som ble vurdert i loven. Det er nå tatt ut og skal opp til behandling i en egen sak. Lillehagen håper at forvaltningen snart får bruke dette verktøyet, og mener innføring vil være udramatisk.

– Det er viktig å huske at dette bare gjelder de spillselskapene som aktivt forsøker å undergrave norsk lov, og at DNS-blokkering allerede brukes i Danmark. Spillindustrien hevder de er bekymret for ytringsfriheten i denne saken. Det er vanskelig å tro på, sier han.

Gjennomslag for økt innsats mot spillavhengighet

Stiftelsen Dam har over tid arbeidet for at loven skal fastslå at en minimumssats av Norsk Tippings overskudd skal øremerkes tiltak mot spillavhengighet. Den nye loven slår fast at minst 0,5 prosent av overskuddet skal gå til dette formålet. I 2021 ville dette utgjort nesten 31 millioner kroner. Det er en kraftig oppjustering av 2022-bevilgningen på 17 millioner.

– Dette er et gjennomslag for oss og alle som engasjerer seg mot spillavhengighet. Det skulle bare mangle at en del av spilleoverskuddet går til arbeid mot de negative effektene av pengespill. Så vil tiden vise om det er nok, eller om satsen bør økes ytterligere, sier Lillehagen.

– Nå starter andre etappe

Spillpolitikken skal verne folk mot de negative effektene av pengespill. En ansvarlig regulering løser mye, men det er også nødvendig å hjelpe de som har utviklet spillproblemer.

– Det oppdaterte regelverket er første etappe. Nå begynner vi på andre, som er å styrke forebygging og behandling av spillavhengighet. Alle som mottar midler fra pengespill bærer en del av ansvaret for vi kommer i mål, sier Lillehagen.