– En fremoverlent helsefrivillighet

Fersk analyse viser at helsefrivillighetens bidrag gjennom pandemien har vært avgjørende.

DAM Redaksjonen • 7 Apr. 2022

– Organisasjonenes bidrag dreier seg om direkte pandemirelaterte aktiviteter som informasjonsformidling, støtte til vaksinering og koronatesting, men i stor grad også om aktiviteter for utsatte grupper.

Karl Henrik Sivesind. Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Dette er viktig for å redusere negative konsekvenser av smitteverntiltak, noe som igjen kan ha store ringvirkninger for samfunnet, sier prosjektleder Karl Henrik Sivesind ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

ISF har på oppdrag av Stiftelsen Dam laget en helt ny analyse av helsefrivillighetens samfunnsbidrag i pandemiens første fase. Funnene viser at helsefrivilligheten særlig har bidratt med informasjon til både egne medlemmer og befolkningen for øvrig, aktiviteter for sårbare grupper og bistand til risikogrupper.

Som Stiftelsen Dam flere ganger har skrevet om skjedde responsen fra organisasjonene umiddelbart etter at samfunnet stengte ned. Samtidig forsvant store deler av inntektene til organisasjonene.

Tett på gjennom pandemien

Hans Christian Lillehagen.

– Dette er prosjekter som har vært helt avgjørende for mange mennesker, kanskje særlig dem som har vært i risikogruppene eller som er særlig sårbare for inngripende smitteverntiltak, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

I to år har Stiftelsen Dam driftet to ekstraordinære programmer på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Totalt har rundt 800 prosjekter fått støtte.

Forsterker inntrykket

Lillehagen er glad for at ISFs analyse dokumenterer denne innsatsen.  

– Ja, jeg synes det er spennende at tallene viser en framoverlent frivillighet som har bidratt med å gjøre jobben gjennom pandemien. På alle felt skårer helsefrivilligheten i toppen, sier han, og legger til:  

– Disse tallene bidrar til å forsterke det inntrykket vi allerede har, så derfor er ikke tallene veldig overraskende. Men det er viktig å få det dokumentert, og dette viser at helseberedskapen må ta med frivilligheten på laget. 

Analysen viser også at helseorganisasjonene har hatt utbredt samarbeid gjennom pandemien. Både med myndigheter og særlig med andre organisasjoner.  

– Det så gledelig at samarbeidet mellom organisasjonene er så framtredende, sier Lillehagen. 

– Uvurderlig samarbeidspartner

Vibeke Wøien Hansen Foto: Institutt for samfunnsforskning

Analysen ble publisert i forbindelse med Helsefrivillighetens dag 7. april. På en konferanse i anledning dagen presenterte forsker Vibeke Wøien Hansen ved ISF tallene.

– Våre undersøkelser viser at helsefrivilligheten har vært en spesielt viktig kanal for mobilisering av individuell frivillig innsats, men også en uvurderlig samarbeidspartner for myndighetene og andre organisasjoner, sier hun.

Vil dokumentere viktig samfunnsbidrag

Analysen er den første delen av et samarbeid Stiftelsen Dam har med ISF i Frivillighetens år 2022. Målet er å dokumentere helsefrivillighetens samfunnsbidrag. Arbeidet skal munne ut i en rapport som publiseres mot slutten av året.  

– Stiftelsen Dam er opptatt av å bidra til ny kunnskap, og derfor synes vi dette samarbeidet er veldig viktig. Vi er spente på den endelige rapporten, og vil takke hele helsefrivilligheten som bidrar med å gi innsikt i sitt arbeid, sier Lillehagen.