Siste tildeling i «koronaprogrammene»

80 prosjekter får støtte.

DAM Redaksjonen • 8 Apr. 2022

Både Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet har siste tildeling 8. april 2022. Med henholdsvis 28 og 52 innvilgelser markerer det slutten for nesten to år med prosjektstøtte gjennom disse to programmene.

Hans Christian Lillehagen

– Det er nå godt over 850 prosjekter som har fått støtte gjennom disse to programmene, og det representerer en formidabel innsats fra helsefrivilligheten, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Mindre isolasjon og flere aktiviteter

Stiftelsen Dam har driftet de to programmene for henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektortatet. Hensikten med programmene har vært å støtte prosjekter som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltakene.

– For veldig mange mennesker har smitteverntiltakene bidratt til redusert livskvalitet. Men takket være helsefrivilligheten har også veldig mange mennesker fått muligheten til å være med på aktiviteter og blitt mindre isolerte. Det er vi glade for at vi har kunnet bidra til, sier Lillehagen, og legger til:

– Midlene fra myndighetene har i sum vært mer enn en tv-aksjon til sammen og betydd enormt for frivillighetens håndtering av pandemiens skader.

Her kan du se alle prosjektene som har fått støtte:

Bekrefter betydningen av helsefrivilligheten

Torsdag 7. april ble Helsefrivillighetens dag feiret. I den forbindelse publiserte Insitutt for samfunnsforskning en analyse, som er laget på oppdrag fra Stiftelsen Dam. Den dokumenterer at helsefrivilligheten har vært en svært viktig bidragsyter gjennom pandemien.