– Gir verdifull innsikt i hvordan Stiftelsen Dam bidrar

For fjerde gang publiseres «Analyse av bevilgninger og samfunnsnytte».

DAM Redaksjonen • 5 mai. 2022
Målet med analysen er blant annet å identifisere hvordan stiftelsen bidrar på ulike

– Vi behandler omtrent 3.000 søknader per år, og forsøker gjennom relativt omfattende vurderingsprosesser å identifisere og finansiere de beste prosjektene blant disse. I denne rapporten ser vi nærmere på den potensielle samfunnsnytten prosjektene vi finansierer har, sier leder for programutvikling i Stiftelsen Dam, Ida Svege.

Hun har utarbeidet rapporten «Analyser av samfunnsnytte og bevilgninger 2022», som er et ledd i stiftelsens kvalitetssikringsarbeid.  

Her kan du se tidligere analyser og rapporter Stiftelsen Dam har publisert

Sammenlikner med sykdomsbyrde

Ida Svege

Målet med rapporten er å vurdere om Stiftelsen Dams prosjektfinansiering gir generelle samfunnsnyttige gevinster. Analysen ser på hvilke helseområder midlene tildeles, om tildelingene gjenspeiler behov basert på sykdomsbyrden i Norge og i hvor stor grad tildelingen frembringer ny kunnskap og kompetanse innen helsefeltet. 

– Analysene av våre bevilgninger sett opp mot sykdomsbyrden i Norge gir grunnlag for å etterlyse flere søknader som omhandler problemstillinger og tiltak innen blant annet skader og ulykker, muskel- og skjelettlidelser og sykdommer i lunger og luftveier, sier Svege.

Sammenlikner forskningsfinansiering

Stiftelsen Dam bevilger hvert år rundt 80 millioner kroner til helseforskning. Analysen ser på hvordan disse midlene fordeler seg sammenliknet med for eksempel Norges Forskningsråd.

– Når det gjelder finansiering av helseforskning så fant vi at vår finansieringsprofil skiller seg litt fra blant annet Norges Forskningsråd og de regionale helseforetakene. Vi ser at innen underfinansierte områder generelt, som blant annet muskel- og skjelettlidelser og hjerte- og karlidelser, gir vi relativt sett mer enn andre finansiører, sier Svege.

Stiftelsen Dam 2021

  • I 2021 delte stiftelsen ut 454 millioner kroner til 1.151 prosjekter.
  • Dette fordeler seg på seks ulike programmer.
  • Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping, som i 2021 utgjorde 345 millioner kroner.
  • I tillegg har stiftelsen driftet to programmer for henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.
  • Stiftelsen Dams visjon er å bidra til bedre helse og livskvalitet for alle som bor i Norge gjennom deltakelse, aktivitet og mestring (dam).

Stiftelsen Dams forskningsfinansiering bidrar til utdanning av mange forskere innen helse og medisin.

– Analysene våre viser at hele 82 prosent av alle som starter på en doktorgrad med midler fra Stiftelsen Dam fullfører sin grad. Gjennomføringhastigheten er på nivå med nasjonale tall – cirka 64 prosent disputerer innen 6 år etter oppstart, sier Svege.

Viktig kunnskap

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, mener analysen er viktig for å videreutvikle stiftelsens programmer.

Hans Christian Lillehagen

– Vi har nå utviklet samfunnsrapporten i noen år og den gir verdifull innsikt i hvordan Stiftelsen Dam bidrar innen ulike helseområder. Resultatene gir viktig kunnskap, som vi tar med oss i den videre utviklingen av stiftelsens programmer, sier han.