Nye utlysninger i Helse og Utvikling

Programmet Helse deles i to fra høsten 2022.

DAM Redaksjonen • 11 May. 2022

Programmet Helse deles nå i to, og de nye programmene får navnene Helse og Utvikling. Innholdet i programmene er likt, mens sum og søknadsprosess blir ulik.

De nye programmene får navnene Helse og Utvikling. Innholdet i programmene er likt utformet som tidligere, mens søknadsprosessen blir ulik etter hvor mye penger det søkes om.

Endringen vil gjøre det lettere å søke om mindre prosjekter. Disse søknadene skal få løpende vurderinger og innvilgelser. Større prosjekter vil få en grundigere og lengre søknadsbehandling.

Hans Christian Lillehagen

10. mai 2022 publiseres utlysningene for begge de to nye programmene.

– Dette er en endring som er ønsket av organisasjonene, og vi er glade for at det nå kommer på plass, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen, og legger til:

–  Vi håper at organisasjonene er godt forberedte på det som nå kommer fra høsten av.

Her finner du utlysningene:

Søknadssum og -behandling

Helse

I programmet Helse kan man framover søke om prosjekter opp til 400.000 kroner. Dette programmet vil få løpende søknadsbehandling. Det betyr at man når som helst kan sende inn en søknad, og at man er garantert å få svar maks 45 dager etter at søknaden er sendt inn.

Utvikling

  • Utlysning 10. mai 2022
  • Åpner 15. september 2022
  • Totrinns søknadsbehandling
  • Frist for skissesøknad 15. november 2022
  • Svar på skissesøknad 6. februar 2023
  • Søknadsfrist for full søknad 31. mars 2023
  • Tildeling 15. juni 2023
  • Kan søke om mellom 400.000 og 1.500.000 kroner
  • Her finner du utlysning og mer informasjon om Utvikling.

Større prosjekter – opp til 1,5 millioner kroner – skal søke gjennom programmet Utvikling. Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Grundig testet

Stiftelsen Dam har testet både løpende søknadsbehandling og totrinns søknadsprosess i andre programmer. Entydige tilbakemeldinger fra både søkere og organisasjoner er grunnen til at dette nå innføres i de to nye programmene.

– Begge deler har blitt tatt godt imot. For de minste prosjektene i Helse vil det nå gå enda kortere fra man har en god idé til man kommer i gang, mens det for de større prosjektene i Utvikling legges opp til en grundigere søknadsprosess, sier Lillehagen, og legger til:

– Det er også et viktig poeng at den totale tiden brukt på å skrive søknad per bevilgede krone går ned ved bruk av skissesøknad.

Spent på endring

Fra og med 15. august 2022 vil programmet Helse gå kontinuerlig, med en årlig justering av utlysningen.

Programmet Utvikling åpner 15. september, med tildeling 15. juni 2023. Dette programmet vil framover få én årlig utlysning.

– Vi er spente på hvordan endringene utspiller seg i praksis. Håpet er at de minste prosjektene skal komme raskere i gang og gjøre programmet Helse mer tilpasset til de løpende behovene i organisasjonene, sier Lillehagen.