80 millioner kroner til 96 nye prosjekter

Her er tildelingen for Helse vår 2022.

DAM Redaksjonen • 15 Jun. 2022

I dagene før tildeling har sekretariatet overrasket prosjekter med penger. Her ser du øverst f.v.: Prosjektet «Megatown – the movie» i regi av Dissimilis, prosjektet «Headspace» i regi av Mental Helse, prosjektet «Marvin» i regi av ADHD Norge. Nede fra venstre: Prosjektet «Karriereportal for utviklingshemmede» i regi av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, prosjektet aktivCampus i regi av Rådet for psykisk helse og prosjeketet Dagsverket i regi av Røde Kors. Foto: Anders Kjellevold og Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Jeg vil benytte sjansen til å gratulerer alle som får innvilget støtte. Dette er 96 prosjekter som vil få stor betydning for både helse og livskvalitet til veldig mange mennesker, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Rekordstor sum til fordeling

Hans Christian Lillehagen

I 2022 skal Stiftelsen Dam dele ut en rekordstor sum av Norsk Tippings overskudd. For første gang mottar stiftelsen over 350 millioner kroner til fordeling. Den første store tildelingen skjer 15. juni, da 80 millioner kroner fordeles til 96 nye prosjekter.

– Vi har lagt bak oss to krevende år med pandemi. Mange mennesker vil slite med ettervirkningene av pandemien, enten det skyldes sykdom eller psykiske utfordringer som følge av isolasjon og ensomhet. Den beste medisinen mot dette er helsefrivillighetens utrettelige innsats, og det er jeg glad for at vi i stiftelsen kan bidra til, sier Lillehagen.

Helse vår 2022

Solid forankring

De siste dagene før tildeling har sekretariatet overrasket noen av prosjektene som får støtte. Blant disse er tiltak for mennesker med utviklingshemming, lavterskeltilbud for ungdom og prosjekter som skal forebygge både fysiske og psykiske helseutfordringer.

Hege Bjørnsdatter Braaten.

Kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten er imponert over både bredden og soliditeten.

– Samspillet mellom ildsjeler, fagpersoner og deltakere gjør at prosjektene vi har hatt gleden av å overraske har solid forankring både i fagmiljøer og i behovene til deltakerne. Det gjør dem godt rustet til å lykkes, og jeg gleder meg veldig til å følge dem videre når de kommer i gang, sier hun.

Nye Helse-programmer fra høsten

Tildelingen onsdag 15. juni blir den siste i sitt slag. For fra høsten 2022 deles programmet Helse i to. Innholdet i de to programmene blir likt, men søknadssummen avgjør hvilket program man skal søke gjennom.

For de minste prosjektene blir det en enklere søknadsprosess, der det er løpende søknadsfrist og -behandling.

For de større prosjektene blir det en totrinns søknadsprosess med én søknadsfrist i året.