Helseministeren besøkte Dam-prosjekt

– Imponerende, sier Ingvild Kjerkol om Kirkens Bymisjons prosjekt.

DAM Redaksjonen • 1 sep. 2022

Helseminister Ingvild Kjerkol og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, på besøk hos prosjektet Aktive eldre – post pandemi i Mysen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Helseminister Ingvild Kjerkol besøkte prosjektet Aktive eldre – post pandemi i regi av Kirkens Bymisjon Indre Østfold.

Imponert helseminister

Prosjeketet, som har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet, har som mål å «reaktivisere» eldre og andre sårbare grupper etter pandemien. Det har de gjort ved å invitere til felles måltider, generasjonsmøter og en rekke aktiviteter.

Prosjektet har vært en suksess, og nå er tiltaket også utvidet til å gjelde nylig bosatte flyktninger i kommunen.

Prosjektleder Cathrine Myhre (f.v.), helseminister Ingvild Kjerkol, generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, administrasjonsleder i Kirkens Bymisjon Østfold, Lasse Imrik, varaordfører i Indre Østfold, Kathrine Hestø Hansen og ordfører Saxe Frøshaug. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Helseminister Ingvild Kjerkol var imponert over det hun fikk se.

– Med bidrag fra Dam, som har distribuert disse stimuleringsmidlene fra regjeringen, så har man fått til god aktivitet. Og daglige leder (Cathrine Myhre red.anm.) hadde så mange prosjekter at jeg blir ganske slått i bakken av hva man greier å få ut av den frivillige aktiviteten her. Det har vært rett og slett imponerende, sa hun i et videointervju med lokalavisen Indre24.no (se under).

Betyr mye å få besøk

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, var også med på besøket, og han deler helseministerens begeistring for prosjektet. Han er også glad for at Kjerkol tar seg tid til å møte både frivillige, deltakere og organisasjoner.

– Det tror jeg betyr mye for dem som har stått på gjennom hele pandemien for å sørge for at andre mennesker skal ha det godt, sier han, og legger til:

– Helsefrivilligheten har stått på over hele landet under pandemien, som her i Mysen. Beredskap i kriser fanges umiddelbart opp i frivilligheten og ideene blir til faktiske tiltak.

Med på besøket var også et prosjekt i regi av Kirkens SOS, der et gospelkor har laget digitale møteplasser som har nådd ut til mange tusen mennesker. Også flere andre tiltak i regi av Kirkens Bymisjon var til stede, blant annet Pedalen fra Fredrikstad. Begge prosjektene har tidligere fått støtte fra Stiftelsen Dam.

Se video fra besøket:

Video: Indre24.no