Nå kan du søke midler gjennom «nye» Utvikling

Søknadsfrist for skissesøknader er 15. november.

DAM Redaksjonen • 15 sep. 2022

Søknadsprosessen i programmet Utvikling foregår i to runder, der første runde består av en skissesøknad. Illustrasjon: Elisabeth Moseng

Utvikling er Stiftelsen Dams nyeste program. For mange som har søkt om prosjektstøtte tidligere vil det likevel være mye som er kjent.

Størrelsen på prosjektet avgjør

Utvikling

  • Én utlysning, søknadsfrist og tildeling per år.
  • Søknader i størrelsesorden 400.000 kroner til 1,5 millioner kroner.
  • Innholdet er likt som i programmet Helse, men søknadssummen avgjør hvilket program man søker.
  • Totrinns søknadsprosess, første trinn er en kortfattet skissesøknad med frist 15. november.
  • Les mer om Utvikling her.

For i 2022 ble programmet Helse delt i to, og de to programmene heter nå Helse og Utvikling. Det som avgjør hvilket program du skal søke gjennom er størrelsen på prosjektet, mens innholdet i hovedsak er likt.

I Utvikling samler vi de største prosjektene, og her er det mulig å søke om mellom 400.000 kroner og 1,5 millioner kroner. Søknadsprosessen i Utvikling foregår i to runder. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Fra og med 15. september er det mulig å sende inn skissesøknad, og siste frist er 15. november ved midnatt. Svar på skissesøknaden kommer 6. februar 2023.

For de som blir invitert til å sende inn full søknad er den nye fristen 31. mars 2023. Endelig svar på hvilke prosjekter som får innvilget støtte kommer 15. juni 2023.

Bedre kvalitet og mindre tidsbruk

Hensikten med endringen er å sørge for best mulig kvalitet på søknadsbehandlingen, i tillegg til at belastningen på søker skal bli minst mulig.

Hans Christian Lillehagen

– Både i programmet Forskning og i en pilot av programmet Utvikling har vi testet totrinns søknadsbehandling, og erfaringene vi har gjort viser at tidsbruken per innvilgede krone blir langt lavere med en slik prosess. Det betyr at både organisasjonene og søker bruker mindre tid på søknader som ikke blir innvilget, og det mener vi er en riktig prioritering, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Mer om hvordan denne utregningen er gjort kan du lese om i rapporten Bedre søknadsbehandling, som Dam ga ut i 2020.

Kan også søke om Helse-prosjekter

Programmet Helse åpnet for søknader 15. august, og her har det allerede kommet inn flere søknader. Disse vil få en løpende behandling, som betyr at det går maks 45 dager fra man har sendt inn søknaden til man får svar*. 

– Vi er godt fornøyde med denne omleggingen. Det betyr at de minste prosjektene kan sende inn en enklere søknad, og de kan også komme raskt i gang. De største prosjektene får en grundigere søknadsprosess og -behandling, sier Lillehagen.

*Helt i starten kan det ta noe lenger tid, fordi det må ha kommet inn nok søknader før fagutvalget kan gjøre en kvalifisert beslutning. Første tildeling er forventet i slutten av oktober.