Hvordan kan vi unngå bortkastet helseforskning?

Mesteparten av helseforskning er bortkastet. Men det trenger ikke å være sånn. Bli med på vårt frokostseminar for å lære mer!

DAM Redaksjonen • 14 Oct. 2022

Kavlifondet og Stiftelsen Dam inviterer til felles forskningsseminar, der temaet er hvordan vi kan unngå bortkastet forskning. Til seminaret kommer (øverst f.v.) Karoline Enoksen (ordstyrer), generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg, spesialrådgiver i Norges Forskningsråd, Henrietta Blankson og seniorforsker ved Universitetet i Oslo, Daniel Quintana.

Hvert år bevilges det mange milliarder kroner til helseforskning over hele verden som kunne blitt til flere og bedre behandlingstilbud og medisiner. Isteden er dette penger kastet rett ut av vinduet. Forskningen er rett og slett bortkastet.

Årsakene er mange, for eksempel at forskningen ikke blir publisert, at metodene som benyttes ikke er etterprøvbare eller at nye prosjekter i svært liten grad bygger på tidligere forskning. Det gjør at faren for at forskning gjentas unødig øker.

Men sånn trenger det ikke å være.

Underveis i seminaret skal vi bruke Mentimeter. Hvis du som følger med hjemmefra har lyst til å være med, kan du gå inn på denne siden: https://www.menti.com/al1mahr1gxqt.

Har utviklet unik metode

Frokostseminar: Hvordan kan vi unngå bortkastet helseforskning?

Tid: 26. oktober klokken 08-09.30 (frokost serveres fra klokken 07.30).
Sted: Høyskolen Kristiania i Oslo (Kirkegata 24)
Påmelding: Følg denne linken (arrangementet er gratis og åpent for alle)

Program:

  • 07.30 Dørene åpner og frokost serveres
  • 08.00 Velkommen
  • 08.05 Samtale om samarbeidet mellom Dam og Kavlifondet med generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen og daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. Samtalen ledes av ordstyrer Karoline Enoksen.
  • 08.20 «Finansiører må våge mer!» ved Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam og leder av Kavlifondets helseforskningsprogram
  • 08.45 Panelsamtale ledet av Karoline Enoksen, paneldeltakere er Jan-Ole Hesselberg, Daniel Quintana, seniorforsker ved Universitetet i Oslo og Henrietta Blankson, spesialrådgiver i Forskningsrådet. Samtalen ledes av Karoline Enoksen.
  • 09.30 SLUTT

De siste fem årene har Kavlifondet og Stiftelsen Dam samarbeidet om en metode for å unngå bortkastet helseforskning. Det betyr mer penger til de gode løsningene, som har reell effekt på helsa vår, og som er til nytte for brukerne – pasienter, pårørende og helsepersonell.

Nå fornyer vi samarbeidsavtalen og feirer med å invitere til forskningsseminar med fokus på de gode løsningene – for å unngå bortkastet helseforskning.

26. oktober åpner vi dørene ved Høyskolen Kristiania for et frokostseminar som er gratis og åpent for alle. Hit kommer også et solid panel, som vil dele av sin kunnskap. Allerede klokken 07.30 serveres det frokost, og klokken 08 starter det faglige programmet (se faktaboks).

215 millioner til nyttig forskning

Både daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, blir å se på scenen på seminaret. De gleder seg over at samarbeidet nå videreføres.

– Vi er veldig glade for at Stiftelsen Dam vil fortsette samarbeidet med oss. Med Stiftelsen Dams unike kompetanse innen tildeling av helseforskningsmidler er vi trygge på at midlene vi deler ut i Kavlifondet blir til nytte for brukerne, sier Iversen.

Samarbeidsavtalen, som ble startet i 2017, er skreddersydd for å sikre at midlene fra Kavlifondets program for helseforskning går til nyttig forskning, som tar for seg reelle kunnskapshull innen barn og unges psykiske helse.

Samarbeidet innebærer at to av Stiftelsen Dams programeksperter, Jan-Ole Hesselberg og Ida Svege, leder den årlige utlysningsprosessen i tett samarbeid med Kavlifondets ledelse.

Sammen har de to stiftelsene gjennomført et omfattende utviklingsarbeid siden oppstarten i 2016.

Gjennom årlige utlysninger har totalt tretten forskningsprosjekter blitt tildelt til sammen 120,6 millioner kroner fra programmet.

Prosjektene drives av anerkjente, internasjonale forskningsmiljøer innen barn og unges psykiske helse i Norge, Sverige og Storbritannia. 

Videreføringen av samarbeidet innebærer at det i perioden 2017-2025 vil bli delt ut totalt 215 millioner kroner fra Kavlifondets program for helseforskning. 

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen forteller om et nyttig og lærerikt samarbeid. De mener metoden de to stiftelsene har utviklet vil komme både forskningsmiljøer og samfunnet til gode. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

– Har lært mye

Lillehagen i Dam er godt fornøyd med at avtalen videreføres.

– Vi har hatt et veldig fruktbart samarbeid disse fem årene, og vi gleder oss til å fortsette i nye tre år, sier Lillehagen, og legger til:

– Vi har lært veldig mye av oppdraget for Kavlifondet, som vi har innarbeidet i våre egne programmer. Samarbeidet har fungert som en innovasjonslab for oss, og vært veldig spennende for oss. Jeg ser fram til å snakke om det på frokostseminaret 26. oktober.