Her er forskningstildelingen for 2022

90 millioner kroner til 36 nye forskningsprosjekter.

DAM Redaksjonen • 15 Oct. 2022

I dagene før offentliggjøringen har sekretariatet overrasket noen prosjekter som får støtte, sammen med organisasjonene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten og Lisa Nome/Stiftelsen Dam

– Jeg synes det er spennende at det er en så stor bredde i prosjektene og organisasjonene som får støtte, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Forskning 2022

  • 289 skissesøknader fra 72 organisasjoner ble sendt inn.
  • Av disse ble 97 invitert til å sende full søknad.
  • Totalt ble 88 søknader sendt inn i andre runde.
  • 36 prosjekter fra 20 organisasjoner innvilges (se hele listen nederst i saken).
  • Totalt tildeles 89.784.000 kroner.

Årets forskningstildeling er på hele 90 millioner kroner, og går til 36 nye forskningsprosjekter.

Se hele listen over prosjekter som får støtte her

De siste dagene før offentliggjøring av tildelingen har Lillehagen reist rundt og overrasket prosjekter som får støtte.

– Det er rørende å se hvor mye det betyr for forskerne som får støtte. Det er viktig for oss i Dam, men det er også en stor honnør til organisasjonene for den viktige jobben de legger ned i å utvikle ny kunnskap sammen med forskningsmiljøene, sier han.

På Stiftelsen Dams instagram-side kan du lese mer om prosjektene som ble overrasket av sekretariatet.

Høyere kvalitet

Søknadsprosessen i Stiftelsen Dams forskningsprogram er delt i to. I første runde sender søker inn en skissesøknad, som blir vurdert av fagutvalget. Deretter inviteres cirka en tredjedel av prosjektene videre til å sende inn en full søknad. Disse blir igjen vurdert før det avgjøres hvilke prosjekter som får støtte.

– Mitt inntrykk er at både forskningsmiljøene og organisasjonene synes dette er en god måte å innrette programmet på, sier Lillehagen, og legger til:

– Bakgrunnen for at vi gjør det på denne måten er at analyser vi har gjort viser at det er tidsbesparende for søker, samtidig som det ga oss muligheten til å gi flere vurderinger av hver søknad. Det betyr bedre kvalitet og er en vinn-vinn-situasjon.

Ny utlysning

Allerede i dag publiseres utlysningen for neste års forskningsprogram. Også her er det gjort endringer, der målet er et enda mer treffsikkert program. Den største nyheten i den nye utlysningen er at Dam nå åpner for å støtte prosjekter, og ikke bare forskerstillinger.

– Vi er veldig spente på hvor mange søknader vi får med denne nye endringen, og om vi får søknader fra andre miljøer enn tidligere, sier Lillehagen, og legger til:

– Vi tror at organisasjonene og forskningsmiljøene i enda større grad kan se at Dams programmer kan være aktuelle også for andre typer forsknings- og utviklingsprosjekter framover.

Disse prosjektene får støtte:

OrganisasjonProsjektnavnForskerSum
Av-og-tilHøyt alkoholkonsum, målt som PEth og langtidshelse i HUNTRagnhild Bergene Skråstad2.796.000
DiabetesforbundetVarig remisjon av type 2 diabetes med kostbehandlingKristin Amundsen2.379.000
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjonAvhengighet og kronisk smerte: Livskvalitet og behandlingAnne Marciuch2.796.000
Foreningen for Tryggere RuspolitikkMenneskerettigheter i Legemiddelassistert rehabilitering2.379.000
HjernesvulstforeningenBetre monitorering ved vakenkraniotomiar for hjernesvulstpasientar2.379.000
KreftforeningenSømløs ernæringsbehandling gjennom hele kreftløpet2.379.000
LHLMestring av fatigue etter hjerneslag med e-helseapp2.379.000
LHLDigital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt2.379.000
LHLLAST-long: Nytten av en kommunalt ansatt slagkoordinator2.379.000
LHLHjerte-lungeredning i sykehjem – beslutninger og samhandlingChristina Aase2.379.000
LHLCerebral venetrombose i Norge – en langtidsoppfølgingSanpreet Kaur Grewal Dhami2.379.000
Mage-tarmforbundetTarmflora, IBS og fedme: Sammenheng og kostens betydningCaroline Jensen2.796.000
Multippel Sklerose forbundet i NorgeBehandling av eldre med multippel skleroseGorm Pihl-Jensen2.796.000
Multippel Sklerose forbundet i NorgeFra www til zzz: Digital søvnbehandling for personer med MSSimen Berg Saksvik2.379.000
Nasjonalforeningen for folkehelsenAktivitet, søvn og symptombelastning hos personer i sykehjemStine Øverengen Trollebø2.379.000
Nasjonalforeningen for folkehelsenKjennetegn og forekomst av kriser hos skrøpelige personerJanne Myhre2.796.000
Norsk RevmatikerforbundMiljøfaktorers betydning for utvikling av barneleddgikt2.379.000
Norske Kvinners SanitetsforeningSubjektive helseplager hos kvinner – etniske forskjeller?Nilam Shakeel2.796.000
Norske Kvinners SanitetsforeningNettbasert behandling av fødselsrelaterte traumesymptomerIngvill Engvik Øvshus2.379.000
Norske Kvinners SanitetsforeningLaparokopisk hysterektomi i Norge – komplikasjoner og livskvalitetSilje Eilertsen Denstad2.379.000
Norske Kvinners SanitetsforeningGynekologisk kreft – forekomst og forebygging av senskaderHjørdis Johanne Sørensen2.379.000
Norske Kvinners SanitetsforeningKan mor trene i et tvillingsvangerskap?Silje Malen Andreassen2.379.000
Norske Kvinners SanitetsforeningSkrøpelighet i et livsløpsperspektivIngebjørg Lavransdatter Kyrdalen2.379.000
Organisasjonen Voksne for barn5 år oppfølging av engstelige og triste barn2.379.000
Personskadeforbundet LTNEffekt av gradert fysisk aktivitet ved milde hodetraumerLars Nysether2.379.000
PrematurforeningenIndividuell tilpasning av proteintilskudd til ekstrempremature nyfødtAnna Ingeborg Gundersen2.379.000
Rådet for MuskelskjeletthelseHEYoung intervensjonsstudieHenriette Victoria Nicolaysen Jahre2.796.000
Rådet for psykisk helseEldre og antipsykotiske legemidlerVigdis Solhaug2.379.000
Rådet for psykisk helsePårørende – en forsømt ressurs ved psykoselidelserKristiane Myckland Hansson2.796.000
Rådet for psykisk helseSamtykke og selvbestemmelse i møtet med ambulansetjenestenLin Eik Ulvøy2.379.000
Rådet for psykisk helseIndividuelle endringsprosesser i PTSD-behandling for ungdomAnna Naterstad Harpviken2.379.000
Rådet for psykisk helseArbeid etter vold: Konsekvensene av vold for arbeidslivetAnja Duun Skauge2.379.000
Rådet for psykisk helseImplementering av e-terapi for barn og unge2.379.000
Rådet for psykisk helseKommunal forebygging av tvangsinnleggelser (KOMFORT)Irene Wormdahl2.796.000
Rådet for psykisk helse«Ung og litt psyk». Virksomme beskyttelsesfaktorerEirunn Skaug2.796.000
Rådgivning om SpiseforstyrrelserSemaglutide i behandling av overspisingslidelseMalin Mandelid Kleppe2.379.000