Stiftelsen Dam og Kavlifondet viderefører samarbeid for å unngå bortkastet forskning

Kavlifondet og Stiftelsen Dam viderefører samarbeidet om Kavlifondets program for helseforskning, som er spesialdesignet for å unngå bortkastet forskning.

DAM Redaksjonen • 26 Oct. 2022

Stiftelsen Dam og Kavlifondet er begge opptatt av at forskningen de støtter skal være mest mulig nyttig, åpen og tilgjengelig – både for pasienter, brukere og helsepersonell. Nå har de inngått en ny treårig avtale for å videreutvikle dette arbeidet. Fra venstre programsjef i Stiftelsen Dam og leder for Kavlifondets program for helseforskning, Jan-Ole Hesselberg, generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen og leder for programutvikling i Stiftelsen Dam og seniorrådgiver i Kavlifondets program for helseforskning, Ida Svege. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Fakta

  • Stiftelsen Dam og Kavlifondet har inngått en ny avtale om videreutvikling og drift av Kavlifondets program for helseforskning.
  • Siden 2017 har de to stiftelsene samarbeidet om programmet, som i perioden 2017-2025 skal dele ut inntil 215 millioner kroner til forskning innen barn og unges psykiske helse.
  • Programmet er spesialdesignet for å unngå bortkastet forskning, blant annet ved å identifisere kunnskapshull og legge disse til grunn for de årlige utlysningene.
  • Les mer om Kavlifondets program for helseforskning her.

Siden 2017 har de to stiftelsene samarbeidet for å sikre at Kavlifondets helseforskningsmidler gjør mest mulig nytte for seg. 

– Vi er veldig glade for at Dam vil fortsette samarbeidet med oss i tre nye år, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. 

– Det er stort behov for flere kunnskapsbaserte behandlingsformer innen barn og unges psykiske helse. Samtidig brukes det milliarder hvert år på helseforskning som aldri kommer noen til nytte. Med Stiftelsen Dams unike kompetanse innen tildeling av helseforskningsmidler, er vi trygge på at Kavlifondets midler går til prosjekter som blir til reell nytte for de som skal bruke den, sier Iversen.  

En «innovasjonslab»

Kavlifondets helseforskningsprogram skal dele ut inntil 215 millioner kroner til forskning innen barn og unges psykiske helse i perioden 2017-2025. Så langt er 120 millioner kroner tildelt fra programmet, fordelt på tretten prosjekter. 

– Vi har hatt et veldig fruktbart samarbeid disse fem årene, og vi gleder oss til å fortsette i nye tre år, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. 

– Oppdraget for Kavlifondet har vært veldig lærerikt for oss i Dam, og mye av det vi har utviklet har vi også innarbeidet i våre egne programmer. Samarbeidet har fungert som en innovasjonslab for oss, og har vært veldig spennende, sier Lillehagen.

Vil inspirere andre finansiører

Metoden som anvendes i programmet er utviklet av Stiftelsens Dams programeksperter Ida Svege og Jan-Ole Hesselberg. De to leder også den årlige utlysningsprosessen, i tett samarbeid med Kavlifondets ledelse. 

Hesselberg forteller at programmet har fått mye oppmerksomhet i fagmiljøene.

– Det er designet for å gi alle de viktigste interessentene en stemme i hvilken forskning som skal gjennomføres. Forskere, pasienter, pårørende og helsepersonell blir alle hørt. Vi tror det fører til mer nyttig forskning, sier Hesselberg, og legger til:

– Vi håper det kan inspirere andre finansiører til å tenke nytt om finansieringen av forskningsprosjekter.