En seier den for ansvarlige spillpolitikken

Den nye pengespillforskriften klar.

DAM Redaksjonen • 17 nov. 2022

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, mener den nye pengespillforskriften sikrer en ansvarlig pengespillpolitikk. Han ser fram til innføring av både ny pengespillov og forskriften i 2023. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Endelig har vi fått den nye loven og forskriften om pengespill, som skal gjelde fra 1. januar 2023. Dette har vi jobbet lenge for, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. 

Viktig at overskuddsmottakerne bryr seg

Han var til stede da kulturminister Anette Trettebergstuen la fram den nye pengespillforskriften denne uka. 

– Vi ønsker oss bedre behandling for spillavhengige, en sterkere stemme for de som er rammet av spilleproblemer, og bedre regulering. Nå innfrir regjeringen det siste punktet. Framover håper vi alle krefter vil være med å styrke modellen ytterligere, sier Lillehagen, og legger til: 

– Det er viktig at også overskuddsmottakerne bryr seg om regelverket og hvor pengene kommer fra. Vi er pådrivere for en ansvarlig spillpolitikk og der får vi nå. 

Stiftelsen Dam forvalter 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Nettopp derfor har stiftelsen et særlig ansvar for å jobbe for en ansvarlig spillpolitikk, og har i lang tid jobbet for å stramme inn regelverket. 

I forbindelse med lansering av den nye pengespillforskriften besøkte kulturminister Anette Trettebergstuen (midten) Blå Kors, sammen med en rekke aktører som lenge har jobbet for en mer ansvarlig spillpolitikk. Fra venster: politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Blå Kors, Trine Stensen og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Anders Kjellevold/Stiftelsen Dam

Ansvarlighet må være førsteprioritet

Den nye pengespilloven og forskriften, som trer i kraft fra nyttår, sørger for bedre regulering av de lovlige aktørene, samtidig som det blir vanskeligere for uregulerte aktører å operere i det norske markedet. 

– Ansvarlighet skal være førsteprioritet når vi det lages regler for pengespill. Vi får nå en mer effektiv regulering, bedre vern av spillerne, og nye virkemidler for å hindre skadelig spill. I tillegg blir tilværelsen mye vanskeligere for aktører som forsøker å omgå norsk lov, og det er bra, sier Lillehagen, og legger til: 

– Folk kan merke dette allerede, for endelig håndheves både markedsføringsforbud og betalingsformidlingsforbud som allerede er igangsatt. Tilsynene har fått sterkere virkemidler og kan bøtelegge de utenlandske selskapene som ønsker seg en bit av den lukrative spillkaka i Norge.  

Fakta

  • Ny pengespilloven ble vedtatt i Stortinget i mars i år.
  • Den nye forskriften fastsetter flere generelle regler som vil gjelde for alle pengespilltilbydere, blant annet et klart forbud mot å tilby bonus- og gratisspill, VIP-programmer eller andre personlige økonomiske grep for å lokke folk tilbake til pengespill.
  • I tillegg innføres det flere andre ansvarlighetstiltak, blant annet registrering av digitale bingospill, og felles regler for markedsføring.
  • Sammen skal den nye loven og forskriften sikre en mer helhetlig ivaretakelse av de overordnede målene for pengespillpolitikken på hele pengespillfeltet. 
  • Den nye forskriften vil tre i kraft 1. januar 2023, samtidig med ny pengespillov.
  • Her kan du lese hele forskriften.

Kilde: Regjeringen