Slik fordelte Stiftelsen Dam midlene i 2022

– Helsefrivilligheten er i siget og vi ser at oppslutningen om våre programmer er høy, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

DAM Redaksjonen • 31 Jan. 2023

Bilde av hender som setter tallet 2022 oppå stabler med mynter
Stiftelsen Dam fordelte 398 millioner kroner gjennom de ordinære programmene i 2022. I tillegg kom midler gjennom de koronarelaterte programmene. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– Vi kjenner på et stort ansvar når det er så store midler som fordeles til organisasjonenes prosjekter, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.  

I 2022 fordelte Dam 398 millioner kroner til 594 prosjekter gjennom stiftelsens ordinære programmer. I tillegg kom 69,6 millioner kroner til 142 prosjekter gjennom to koronarelaterte programmer som stiftelsen driftet for henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. 

Fakta

  • I 2022 fordelte Stiftelsen Dam midler gjennom seks ulike programmer. Av disse er to rettet inn mot koronapandemien.
  • 2020 søknader kom inn til Stiftelsen Dam i 2022.
  • 736 søknader ble innvilget.
  • Totalt fordelte stiftelsen 398 millioner kroner gjennom de ordinære programmene Helse, Forskning og Ekspress.
  • I tillegg ble det delt ut 70 millioner kroner gjennom de to koronarelaterte programmene.

Solid innsats fra organisasjonene

Lillehagen understreker at det ligger en solid innsats fra helsefrivilligheten bak tallene.  

Hans Christian Lillehagen

– Organisasjonene har stått på over lang tid og det er stor aktivitet. Det viser våre tall, og det ble også bekreftet i rapporten Institutt for samfunnsforskning lagde på oppdrag av oss i 2022, sier han, og legger til:  

– Rapporten viser at helsefrivilligheten står for en avgjørende del av den sosiale beredskapen i Norge, og det er vi i Dam stolte av å bidra til.  

Store endringer i 2022

2022 var et år med store endringer i Stiftelsen Dam, der noen programmer ble avsluttet, mens andre ble startet eller endret.  

Blant annet var dette tredje og siste år med koronarelaterte programmer på oppdrag for myndighetene. 

– Det er litt vemodig at det er slutt, for vi har hatt et kjempegodt samarbeid med både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet gjennom denne tiden. Og så vet vi jo at dette er midler som har kommet veldig mange mennesker til gode i en krevende tid, sier Lillehagen. 

Å drifte disse programmene bidro til mye læring for stiftelsen. Erfaringene med løpende søknadsbehandling er blant tingene som nå er tatt inn i to av stiftelsens ordinære programmer, Helse og Ekspress.  

«Gamle» Helse ble delt i to i 2022. Forskjellen på de to programmene, som nå heter Helse og Utvikling, ligger i sum og søknadsprosess.  

– Vi har lært veldig mye av å drive så mange programmer samtidig. Blant annet har vi fått gode tilbakemeldinger på løpende søknadsbehandling, som ble innført for både Helse og Ekspress i 2022, sier Lillehagen. 

– Helsefrivilligheten i siget

Antall søknader i 2022 gikk riktignok noe ned sammenliknet med tidligere år. Det skyldes trolig at organisasjonene har et stort antall aktive prosjekter som følge av ekstraordinær høy aktivitet i de to foregående årene. Per januar 2023 finansierer Stiftelsen Dam hele 1.549 pågående prosjekter. 

– Helsefrivilligheten er i siget og vi ser at oppslutningen om våre programmer er høy, sier Lillehagen.  

Søknader i 2022:

ProgramSøknaderInnvilgelserInnvilgelsesandel
Ekspress73339153%
Nye Helse1887138%
Forskning2893612%
Gamle Helse4019624%
Totalt1.61159437%
Stimuleringsprogrammet*2279040%
Aktivitetsprogrammet**1825229%
Totalt inkl SP og AP2.02073636%
*) Program finansiert Helse- og omsorgsdepartementet
**) Program finansiert av Helsedirektoratet

Tildelinger 2022*:

ProgramMillioner kroner
Ekspress12,1
Nye Helse24,0
Forskning166,3
Gamle Helse147,2
Totalt349,5
Administrasjonstillegg48,5
Totalt inkludert administrasjonstillegg398,0
Stimuleringsprogrammet49,6
Aktivitetsprogrammet20,0
Totalt alle programmer inkludert administrasjonstillegg467,5
* Tallene for Gamle Helse, Forskning og Administrasjonstillegg inkluderer også flerårige forpliktelser, det vil si prosjekter som varer i mer enn ett år og som blir utbetalt til organisasjonene i 2023 og 2024.