Ny satsing: Kan du søke om midler til din forskning?

Bli med på webinar om satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

DAM Redaksjonen • 17 Apr. 2023

Hvert år deler Stiftelsen Dam ut omlag 80 millioner kroner til helseforskning. Nytt fra 2023 blir at søkere kan velge å publisere prosjektene sine som «registrert rapport». Torsdag 4. mai er dette tema på et webinar stiftelsen arrangerer. Foto: Adobe stock

Se webinaret her:

Allerede fra neste utlysning, som publiseres høsten 2023, lanseres stiftelsen den nye toårige satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

Det vil være valgfritt om man søker på vanlig måte eller som registrert rapport, men søkere garanteres en litt høyere sjanse for innvilgelse dersom de velger å publisere forskningen sin som registrert rapport.

Torsdag 4. mai inviterer Dam til webinar om den nye satsningen. Her får du høre hva en «registrert rapport» er, hvorfor Dam satser på det og hva du må tenke på om du vil søke.

Avslutningsvis blir det satt av tid til tilbakemelding fra deltakerne. Detaljene i satsningen er ikke spikret, og vi ønsker alle konstruktive innspill velkomne.

Webinar om registrert rapport

Tid: Torsdag 4. mai klokken 09-10.
Sted: Teams (alle som melder seg på får tilsendt link)

Program:

Velkommen
Hva er en registrert rapport og hvorfor satser vi på det? 
Hva må du vite om du skal søke midler? 
Hvilke utfordringer ser du? 
Oppsummering