367 millioner kroner til helsefrivilligheten i 2023

15 millioner kroner mer enn i fjor.

DAM Redaksjonen • 18 Apr. 2023

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, sier at midlene fra Norsk Tipping er viktig for helsefrivillighetens utvikling. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Fakta

 • 18. april 2023 hadde Norsk Tipping generalforsamling, der overskuddet fra 2022 ble fordelt.
 • Totalt hadde Norsk Tipping et overskudd på 6,582 milliarder kroner i 2022.
 • Disse blir fordelt slik:
  • Idrett: 3435 millioner kroner
  • Kultur: 966 millioner kroner
  • Humanitære/samfunnsnyttige organisasjoner: 966 millioner kroner
  • Helseformål via Stiftelsen Dam: 367 millioner kroner
  • Grasrotandelen: 770 millioner kroner
  • Bingobransjens overskuddsformål: 45 millioner kroner
  • Tiltak mot spilleproblemer: 33 millioner kroner

Kilde: Norsk Tipping

– Vi er godt fornøyde med at midlene til helsefrivilligheten øker i 2023. I en tid med sterk prisvekst er det viktig med forutsigbare rammer for organisasjonene, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Tirsdag 18. april 2023 hadde Norsk Tipping generalforsamling. Her ble fordelingen av overskuddet fra 2022 offentliggjort. Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til fordeling til helse- og rehabiliteringsformål.

For 2023 utgjør dette altså 367 millioner kroner – en økning på 15 millioner kroner fra 2022.

– Helsefrivilligheten står for en viktig del av den sosiale beredskapen i Norge, så dette er midler som kommer godt med, sier Lillehagen.

Viktig innsats

Siden starten i 1993 har Stiftelsen Dam bidratt med over 6,3 milliarder kroner til godt over 13.500 prosjekter i helsefrivilligheten.

I 2022 dokumenterte blant annet Institutt for samfunnsforskning samfunnsbidraget som ligger i midlene som fordeles av stiftelsen. Her kom det fram at helsefrivilligheten står for en viktig del av den sosiale beredskapen i Norge.

– Organisasjonene som står bak Stiftelsen Dam gjør et viktig arbeid for å utvikle og ta i bruk ny kunnskap, og for å sikre god livskvalitet for alle, uavhengig av forutsetninger. Det er disse midlene med på å bidra til, sier Lillehagen.

Mer penger til spillavhengighet

I forbindelse med ny pengespillov, som trådte i kraft 1. januar 2023, ble det klart at minst 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping skal gå til tiltak mot spillavhengighet.

Det betyr at det i 2023 settes av 33 millioner kroner til dette formålet. Det er en økning fra 25 millioner kroner i 2022.

– Dette er noe vi i Stiftelsen Dam har jobbet lenge for, og vi er glad for at summen til tiltak mot spillavhengighet nå øker, sier Lillehagen.

Ny styreleder i Norsk Tipping

På tirsdagens generalforsamling ble det også valgt ny styreleder i Norsk Tipping. Nye styreleder blir Sylvia Brustad som etterfølger Linda Bernander Silseth.

– Jeg vil benytte sjansen til å takke Linda Bernander Silseth for godt samarbeid de siste årene. Nå gleder vi i Stiftelsen Dam oss til å fortsette innsatsen for en ansvarlig spillpolitikk sammen med Sylvia Brustad, sier Lillehagen.