Nå kan du søke støtte gjennom Utvikling

Søknadsfrist for skissesøknader er 15. november.

DAM Redaksjonen • 15 Sep. 2023

Utvikling er et av Stiftelsen Dams største programmer. Her kan du søke om opp til 1,5 millioner kroner. Illustrasjon: Elisabeth Moseng

Utvikling

  • Én utlysning, søknadsfrist og tildeling per år.
  • Søknader i størrelsesorden 400.000 kroner til 1,5 millioner kroner.
  • Innholdet er likt som i programmet Helse, men søknadssummen avgjør hvilket program man søker.
  • Totrinns søknadsprosess, første trinn er en kortfattet skissesøknad med frist 15. november.
  • Les mer om Utvikling her.

Fredag 15. september åpner søknadsskjemaene i programmet Utvikling 2024. Utvikling er det nest største programmet til Stiftelsen Dam, der man kan søke om prosjekter opp til 1,5 millioner kroner.

Bred utlysning

Alle Dams programmer har en bred og inkluderende utlysning, der søknadssummen avgjør hvilket program du skal søke gjennom.

– Det er organisasjonene selv som vet best hvilke behov deres brukergrupper har, og dermed bør avgjøre hva det søkes om støtte til, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

I utlysningsteksten kan man lese mer om hva det kan søkes om støtte til – og også hva det ikke kan søkes om. Det gjelder for eksempel driftsstøtte, behandlingsreiser eller rene utbyggingsprosjekter.

Todelt søknadsprosess

Søknadsprosessen i Utvikling er todelt. Det betyr at man først sender inn en skissesøknad, som har frist 15. november (merk at organisasjonene kan ha interne frister før denne datoen). Svar på skissesøkanden kommer 6. februar. De beste skissesøknadene inviteres til å sende inn full søknad. Denne har frist 31. mars. Deretter gjør fagutvalget og brukerutvalget sin endelige vurdering.

Svar på hvilke prosjekter som innvilges støtte kommer 20. juni. Merk at denne datoen er noe senere enn den var i 2023.

Dersom du vurderer å søke prosjektmidler gjennom Utvikling anbefaler vi at du setter deg godt inn i utlysningsteksten, og at du så tidlig som mulig oppretter kontakt med søkerorganisasjonen. For flere søketips sjekk denne saken!