Her er årets forskningstildeling

111 millioner kroner til 39 nye prosjekter.

DAM Redaksjonen • 15 Oct. 2023

I dagene før tildelingen har sekretariatet i Stiftelsen Dam overrasket prosjekter som får støtte. Sjekk stiftelsens sosiale medier-konti for mer informasjon om prosjektene og overraskelsene. Foto: Stiftelsen Dam

– Årets tildeling til Forskning inneholder utrolig mange spennende prosjekter, og det er en stor bredde i temaer som får støtte, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Mange organisasjoner får støtte

Søndag 15. oktober offentliggjøres hele listen over prosjekter som får støtte gjennom Forskning 2023. Den viser at hele 111 millioner kroner fordeles til 39 nye prosjekter. Også antall organisasjoner som får støtte er uvanlig høyt.

– 24 organisasjoner får støtte til sine forskningsprosjekter denne gangen. Det er flere enn vanlig, og jeg ser fram til å følge det prosjektene skal undersøke de kommende årene, sier Lillehagen.

Åpner for flere typer prosjekter

Forskning 2023

Nytt av året er at det ikke kun gis støtte til forskerstillinger, men også prosjekter som ikke er knyttet til en stipendiat- eller postdoc-stilling.

– Endringen gjør at vi også kan støtte andre typer forskningsprosjekter. Vi mener organsiasjonene selv vet best hvilke behov de og deres brukergrupper har – også når det gjelder å utvikle ny kunnskap. Derfor er vi glade for å kunne åpne forskningsprogrammet for flere ulike typer prosjekter, sier Lillehagen.

Høy grad av brukermedvirkning

Han understreker at kvaliteten på prosjektene som nå får innvilget støtte er høy. Blant annet er det stor grad av brukermedvirkning i samtlige prosjekter.

– Brukermedvirkningen i prosjektene har blitt mye bedre de senere årene. Nå kan vi med hånda på hjertet si at det ikke er noen prosjekter som ikke har god brukermedvirkning, sier han.