Ledig stilling: Business Controller med interesse for systemer og effektivisering av prosesser

Ønsker du en sentral rolle i en organisasjon dedikert til positiv forandring?

DAM Redaksjonen • 5 Dec. 2023

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og deler årlig ut økonomisk støtte til frivillige organisasjoners helse- og forskningsprosjekter for å bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet. Stiftelsen Dams inntekter kommer særlig fra Norsk Tipping, som i 2022 utgjorde ca. 365 millioner kroner som skal gå til utdeling. Vår finansportefølje er på ca. 385 millioner som gjør at vi har midler til flerårige prosjekter. Vi legger vekt på kunnskap, bærekraft, samfunnsansvar og kontinuerlig utvikling. Våre strategier er knyttet til FNs bærekraftsmål, og fokuserer spesielt på god helse, ulikhet og innovasjon.


Som Business Controller vil du være en nøkkelperson og en drivkraft for å sikre en effektiv og pålitelig økonomifunksjon i vår organisasjon. Du vil ta del i spennende oppgaver som utvikling og implementering av nye rapporteringsprosesser, aktiv deltakelse i budsjettprosessen og utarbeidelse av analyser for beslutningsstøtte. I tillegg vil du bidra til forvaltningen av vår finansportefølje.

Vi ser etter en dedikert, serviceorientert og selvstendig profesjonell som kombinerer teknisk ekspertise og analytisk styrke med en genuin forståelse for både tall og mennesker.

Dette er den ideelle stillingen for deg som søker en utfordrende og meningsfull hverdag. Bli med på laget vårt og ta del i et engasjert team der du ikke bare påvirker organisasjonens suksess, men også skaper meningsfulle resultater hver dag.

Arbeidsoppgaver:

Rapportering:

 • Utvikle og implementere rapporteringsprosesser til ledelsen og styret og bidra til formalisering av disse, herunder også rapportering på bærekraft
 • Sikre nøyaktig og rettidig rapportering med høy kvalitet som gir god styringsinformasjon

Likviditetsstyring:

 • Overvåke og styre stiftelsens likviditet for å sikre stabil økonomisk drift
 • Oppfølging av stiftelsens finansplasseringer, kontakt med ekstern forvalter og løpende rapportering til stiftelsens finansutvalg og styre
 • Utarbeide, kvalitetssikre og utføre utbetalinger ifm. tildelingsprosesser

Budsjett:

 • Delta aktivt i utarbeidelsen og oppfølgingen av budsjetter og prognoser
 • Identifisere muligheter for kostnadsbesparelser og effektiviseringsområder

Regnskap og lønn:

 • Ha et overordnet ansvar for regnskapsprosesser og bidra til å videreutvikle disse
 • Koordinering av arbeidet knyttet til lønn/honorarer og oppfølging mot ekstern regnskapsfører
 • Delta i periode- og årsavslutning og være hovedkontakt mot ekstern regnskapsfører og revisor
 • Utarbeide årsregnskap med noter samt sakspapirer for behandling i styre og årsmøte
 • Veilede sekretariat og organisasjoner i økonomiske og regnskapsmessige spørsmål ved behov

Analyse og annen bistand:

 • Utføre økonomiske analyser for å støtte strategiske beslutninger ved behov
 • Utarbeide, revidere og kvalitetssikre avtaler og andre juridiske forhold i stiftelsen
 • Bidra til formidling av tall og oversikter til intern og ekstern bruk

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi, regnskap, eller tilsvarende
 • God regnskapsforståelse
 • Gjerne erfaring som financial eller business controller, revisor eller lignende rolle
 • Gjerne erfaring med Power BI, Visma Business/NXT
 • Erfaring med system for søknads- og prosjekthåndtering er en fordel (Insights)
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide
 • God norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og proaktiv arbeidsstil 
 • Evne til å trives i et dynamisk og tverrfaglig miljø 
 • Engasjert i ideell sektor og vårt formål 

Vi tilbyr:

 • En meningsfull rolle i en organisasjon dedikert til positiv forandring
 • Muligheten til å påvirke og utvikle økonomifunksjonen internt i stiftelsen 
 • Et dynamisk arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig vekst
 • En av Norges største stiftelser, med betydelige bidrag innen helse og forskning
 • Strategier som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, eksempelvis ift. innovasjon
 • Bevissthet rundt viktigheten av god onboarding
 • Stillingen rapporterer til Generalsekretær
 • Gode betingelser og god fleksibilitet


Stiftelsen Dam skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold – vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Nysgjerrig og lyst til å høre litt mer?

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver i Skagerak Consulting ved Sissel Gladsø på tlf. 402 03 866 og Jan Inge Hiorth tlf. 911 10 038, eventuelt Stiftelsen Dam ved Generalsekretær Hans Christian Lillehagen, tlf. 913 26 272.

Søknad sendes gjennom Skagerak Consulting.

Søknadsfrist: snarest