349 millioner kroner fordelt i 2023

811 prosjekter har fått støtte. Det er klart etter årets siste tildeling.

DAM Redaksjonen • 21 Dec. 2023

2023 har vært et innholdsrikt år i Stiftelsen Dam, der hele 811 prosjekter har fått innvilget støtte. Her ser du bilder fra noen av de aktive prosjektene i 2023. Foto: Stiftelsen Dam

* Saken er oppdatert 5. februar 2024 med totalsum for tildelinger i 2023. Gammel sum var 302 millioner kroner, mens ny sum er 349 millioner. Det skyldes at den nye summen inkluderer administrasjonstillegg.

21. desember ble den aller siste tildelingen i 2023 publisert. Totalt fikk 24 nye prosjekter innvilget støtte, og med det er det på tide å gjøre opp regnskap for året i Stiftelsen Dam.

Populært med løpende søknadsbehandling

Fordelingen på de ulike programmene ser slik ut etter at alle tildelingene er gjort:

ProgramProsjekterSum
Forskning39111.626.000 kroner
Utvikling7299.848.000 kroner
Helse22575.830.000 kroner
Ekspress47515.434.000 kroner
Administrasjonstillegg46.321.000 kroner
Sum811349.059.000 kroner*
* Inkl. administrasjonstillegg.

2023 er det første hele året der både Ekspress og Helse har hatt løpende tildelinger.

– Det er spesielt er gøy å se at Helse-programmet har blitt så populært. Dette er en innovasjon i norsk sammenheng. Her kan organisasjonene søke på relativt store midler gjennom hele året og få raskt svar, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Fornøyde fagutvalgsmedlemmer

Han forteller at programmet har vært populært også blant fagutvalgsmedlemmene som vurderer søknader.

Hans Christian Lillehagen

– Vi var spente på hvordan det ville bli å rekruttere fagpersoner til å vurdere søknader løpende, men det har vist seg å være uproblematisk.

Å gjennomføre løpende søknadsbehandling er krevende, fordi det ikke er mulig å vite sikkert når søknadene kommer inn. Samtidig må man styre mot at det er nok penger til å innvilge søknader hele året.

– Vi ser en opphopning av søknader inn mot de naturlige milepælene, som sommerferie og nå inn mot jul. Men vi styrer mot å ha en jevn innvilgelsesandel, også fra et år til det nye. Jo mer erfaringstall, jo lettere vil vi treffe, sier Lillehagen.

– Takk til alle som har søkt

Han er godt fornøyd med det første fulle året med løpende søknadsbehandling i de to programmene.

– Jeg vil også benytte sjansen til å takke alle som har søkt. Uten søknadene fra organisasjonene som beskriver deres behov for å bygge kunnskap, ville det ikke vært behov for våre programmer, sier han, og legger til:

– Jeg gleder meg til å utvikle programmene videre i samarbeid med organisasjonene.

Følg tildelingene gjennom året

Alle tildelinger blir fortløpende oppdatert på denne siden. I tillegg kan man følge de løpende tildelingene på egne nettsider (se linker i tabellen over).

Det er fortsatt mulig å søke prosjektmidler gjennom julen. Første tildeling i 2024 blir torsdag 4. januar.