– Disse tallene gir viktig informasjon om helsefrivilligheten

Her får du DAMPULSEN 2024.

DAM Redaksjonen • 30 Apr. 2024

En smilende mann og kvinne som står i en gågate i Oslo
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen og fagrådgiver Sigrid Hegna Ingvaldsen la fram DAMPULSEN 2024 tirsdag 30. april. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

For sjette gang har Dam laget en analyse av bevilgningene stiftelsen gjør, og målt disse opp mot blant annet sykdomsbyrde og bærekraft.

Kort oppsummert viser tallene for 2023 følgende:

  • Stiftelsen Dam gir mest penger til prosjekter til helseområdet «mental helse».
  • Dam støtter i stor grad prosjekter som handler om god livskvalitet og håndtering av ulike sykdommer/tilstander – vi treffer de usynlige sykdommene og tilstandene.
  • Prosjektene vi støtter bidrar til å oppfylle bærekraftmålene «God helse og livskvalitet» og «Mindre ulikhet»

– Åpenhet og kunnskapsdeling er viktige verdier for oss i Dam, og derfor er det viktig å dele innsikt i avkastningen våre investeringer gir, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Mest til psykisk helse

På Stiftelsen Dams årsmøte 30. april 2024 la fagrådgiver Sigrid Hegna Ingvaldsen fram helt ferske tall i stiftelsen årlige samfunnsnytterapport.

Den viser blant annet at 33 prosent av stiftelsens bevilgninger i 2023 gikk til helseområdet mental helse. Men slik har det ikke alltid vært.

– Om vi ser på alle tildelingene vi har gjort siden starten i 1997 og fram til i dag, så er det somatisk helse som har fått mest, tett etterfulgt av tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende, sier Ingvaldsen.

Endret behov?

At trenden har snudd kan være et uttrykk for at behovene i organisasjonene har endret seg.

– Vi vet at våre tildelinger reflekterer søknadsbunken. Det vil si at det er sterk sammenheng mellom hvilke helseområder det søkes midler til, og hvilke helseområder vi støter, sier Lillehagen, og legger til:

– Det betyr at våre tildelinger kan si noe om behovet i organisasjonene, og vi mener derfor at disse tallene, som vi kaller for DAMPULSEN, gir viktig informasjon om helsefrivilligheten.

Stiftelsen Dam har åpne utlysninger i alle sine programmer. Det betyr at det er organisasjonenes behov som er styrende for hvilke søknader som sendes til Dam.

Sosial bærekraft

I 2023 ble søkere for første gang bedt om å svare på hvilke bærekraftmål prosjektet skal bidra til å oppfylle. Hele 77 prosent sier at deres prosjekt skal bidra til «god helse og livskvalitet» som primært bærekraftmål.

Som sekundært mål er det større variasjon, men et flertall sier at deres prosjekt skal bidra til «mindre ulikhet».

– Vi er helt i startgropen med å måle bærekraft i prosjektene våre, men det er spennende å se disse resultatene, sier Lillehagen, og legger til:

– Svarene så langt treffer godt med vår visjon om å bidra til bedre helse og livskvalitet gjennom deltakelse, aktivitet og mestring.

Her kan du lese en oppsummering av de viktigste funnene i rapporten.