Administrasjonstillegg

Her kan du lese om Stiftelsen Dams administrasjonstillegg.

Alle organisasjoner som får innvilget prosjektstøtte mottar et administrasjonstillegg fra Stiftelsen Dam (gjelder ikke programmet Ekspress).

Administrasjonstillegget er et bidrag som skal sette søkerorganisasjonen i stand til å følge opp prosjektet. Tillegget skal dekke  organisasjonens utgifter forbundet med kontraktsinngåelse, veiledning, profilering, administrasjon og kontroll av prosjektene i henhold til stiftelsens krav til oppfølging av prosjektene.

Administrasjonstillegget beregens etter at tildelingene i et kalenderår er avgjort, og beløper seg til ti prosent av den totale tildelingssummen til søkerorganisasjonen.

Medlemsorganisasjonene får 20 prosent på tildelingssummer opp til fem millioner kroner, og deretter ti prosent. Maksimalt kan en organisasjon motta to millioner kroner i administrasjonstillegg for et år.