Administrasjonstillegg

Her kan du lese om Stiftelsen Dams administrasjonstillegg.

Alle organisasjoner som får innvilget prosjektstøtte mottar et administrasjonstillegg fra Stiftelsen Dam (gjelder ikke programmet Ekspress).

Administrasjonstillegget er et bidrag som skal sette søkerorganisasjonen i stand til å følge opp prosjektet. Tillegget skal dekke organisasjonens utgifter forbundet med kontraktsinngåelse, veiledning, profilering, administrasjon og kontroll av prosjektene. Dette skal gjøres i henhold til kravene som fremgår av siden «Til deg som har mottatt støtte» i hvert enkelt program.

For tildelingen fra 2024 og fremover knyttes administrasjonstillegget til det enkelte prosjektet og utbetales løpende. Det vil bety at administrasjonstillegget regnes ut og utbetales sammen med de planlagte prosjektutbetalingene.

Satser for administrasjonstillegget

Søkerorganisasjoner

For programmene Helse og Utvikling 11 prosent, for programmet Forskning 8 prosent.

Medlemsorganisasjoner

For programmene Helse og Utvikling 18 prosent, for programmet Forskning 10 prosent.