AllTrials-oppropet

oktober 2016 tok Stiftelsen Dam initiativ til å signere et opprop til støtte for AllTrials-kampanjen for registrering og publisering av all klinisk forskning.

Støtte til AllTrials-kampanjen

Det er på tide at alle resultater fra kliniske studier blir rapportert. Pasienter, forskere, farmasøyter, leger og myndigheter overalt vil ha nytte av publiserte resultater fra kliniske studier. Uansett hvor i verden du befinner deg, vennligst skriv under på oppropet:

Tusenvis av kliniske studier har ikke rapportert sine resultater; noen har ikke en gang blitt registrert.

Informasjon om hva som var gjort og hva som ble funnet i disse studiene kan gå tapt for alltid for leger og forskere og lede til dårlige behandlingsbeslutninger, tapte muligheter for god klinisk praksis, og gjentakelse av studier.

Alle studier, tidligere og nåværende bør registreres, og de fullstendige metodene og resultatene bør rapporteres.

Vi ber regjeringer, myndigheter og forskningsinstitusjoner om å sette i verk tiltak for å oppnå dette.

Signert av:

Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner:

 • ADHD Norge
 • CP-foreningen
 • Diabetesforbundet
 • Dysleksi Norge
 • Stiftelsen Dam
 • Forbundet mot rusgift
 • Hest og Helse
 • HLF Hørselshemmedes Landsforbund
 • Kreftforeningen (signerte før Stiftelsen Dams initiativ)
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Mental Helse
 • Multippel Sklerose forbundet i Norge
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Rådet for psykisk helse

Eksterne organisasjoner/institusjoner:

 • Universitetet i Oslo
 • OsloMet
 • Stiftelsen Catosenteret
 • Norges idrettshøgskole
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Bergesenstiftelsen
 • Foreningen Tryggere Ruspolitikk
 • Spafo Norge
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Høyskolen Kristiania
 • RELIS – Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell (signerte før Stiftelsen Dams initiativ)
 • Kunnskapssenteret (signerte før Stiftelsen Dams initiativ)
 • Forskningsetiske komiteer (signerte før Stiftelsen Dams initiativ)