Bestemmelser som gjelder honorar, reise og opphold

Oppdatert 19.12.2022

Under finner du bestemmelser som gjelder honorar, reise og opphold for alle som har oppdrag for Stiftelsen Dam.

Arbeidet honoreres personlig på to måter:
Stiftelsen Dam holder oversikt over antall timer som skal honoreres pr utvalg.

 1. Honorar med skattetrekk
  Honoraret utbetales til personlig bankkonto fratrukket skatt. Oppgave for dette blir sendt på e-post til den enkelte.
 2. Honorar som faktura
  Honoraret kan faktureres fra et personlig foretak med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
  Stiftelsen Dam sender oversikt over timer til den enkelte som fakturagrunnlag.
  Det kan ikke påføres mva på faktura da oppdraget ikke er mva-pliktig.

Reise og opphold til og fra møter

Reiser

 • Flyreiser bestilles av Stiftelsen Dam i god tid før avreise for å få gunstige billetter. Annet skal være avtalt i forkant.
 • Det skal som utgangspunkt benyttes kollektiv transport. Annet skal være avtalt i forkant. Dersom det er avtalt bruk av egen bil skal det benyttes km sats som ikke er skattepliktig etter gjeldende satser.

Skjema for reiseutgifter utarbeidet av Stiftelsen Dam skal benyttes og kvitteringer vedlegges.

Godtgjøring for reisetid

For medlemmer med lang reisevei dekkes reisetid med inntil 2 timer per vei. Det godtgjøres ikke for reisetid utover dette.

Opphold

 • Hotell bestilles av Stiftelsen Dam. Annet skal være avtalt i forkant.
 • Stiftelsen Dam dekker alle måltider under møtene. Diett etter statens satser i forbindelse med reiser og møter dekkes ikke.
 • I forhåndsavtalte tilfeller kan utgifter til mat dekkes etter regning, og kvittering skal vedlegges skjema for reiseutgifter. Alkoholutgifter dekkes ikke.