CV-mal: Forskning

Her finner du informasjon om mal for CV som Stiftelsen Dam bruker i programmet Forskning.

For å gjøre gjenbruksverdien av søknaden størst mulig, bruker vi en CV-mal som har fellestrekk med den som Norges forskningsråd bruker. Malen er på engelsk, men kan fylles ut på norsk.

Selve malen laster du ned her