CV-mal: Forskning

Her finner du informasjon om mal for CV som Stiftelsen Dam bruker i programmet Forskning.

Fjell og fjord

For å gjøre gjenbruksverdien av søknaden størst mulig, bruker vi samme mal for CV som Norges forskningsråd. Malen er på engelsk, men kan fylles ut på norsk.

Selve malen laster du ned her